Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människan - Cell, vävnad, organ och organsystem. Hud, muskler och skelett.

Skapad 2015-02-16 13:03 i Friskolan Vintergatan Grundskolor
Under de närmsta veckorna kommer vi att arbeta med två mindre teoretiska arbetsområden som ingår i arbetsområdet människan. Arbetsområdet avlutas med ett skriftligt prov
Grundskola 7 Biologi
"Din kropp består av hundratusen miljarder celler, som tillsammans bildar dina vävnader och organ. Dina celler vilar aldrig. De tar ständigt upp syre och näringsämnen, samtidigt som de gör sig av med koldioxid och andra avfallsämnen. Det kallas cellandning och pågår dygnet runt, livet ut. Det är först när du dör som din cellandning upphör."

Innehåll

Använd inläsningstjänst om du vill lyssna på texten

Konkreta mål

Mål till dig som elev

När du har arbetat med avsnittet Cell, vävnad, celler och organsystem kan du
- att det finns olika typer av celler
- beskriva några olika vävnader
- redogöra för de viktigaste organen i din kropp
- redogöra för vilka organsystem som finns i din kropp
Hud, muskler och skelett 
- redogöra för hudens uppbyggnad och uppgifter
- beskriva hur en muskel är uppbyggd och hur den arbetar
- beskriva hur ett skelettben är uppbyggt och skelettets uppgifter
- beskriva hur en led fungerar
- redogör för fördelarna med att vara fysiskt aktiv

Centrala begrepp:
Cell, vävnad organ och organsystem, cellkärna, cellvätska och cellmembran, täckande vävnad, flytande vävnad, nervvävnad och muskelvävnad, organsystem för rörelse, transport, försvar, kommunikation och fortplantning
Överhud, läderhud och underhud, yttre försvar, hornämne och pigment, svett-, talgkörtel och acne, slemhinna, skelettmuskel, glatt muskel och hjärtmuskel, långsamma och snabba muskelfibrer, viljestyrda muskler, rörformiga, platta och korta ben, vridled, kulled, gångjärnsled och sadelled, kalkbrist och benbrott. 

BEDÖMNING

Vi kommer att bedöma din förmåga att:
Att förstå och använda centrala begrepp.
Att dokumentera.
Laborera

UNDERVISNING

Du ska få övning i att:
Läsa och tolka faktatexter.
Använda mikroskop.
Laborera
Dokumentera.
Göra jämförelser och dra slutsatser.

Hur ska du visa vad du lärt dig?
Att skriftligt kunna förklara de centrala begreppen vid läxförhör/prov.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: