Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nervsystemet och droger Åk 9

Skapad 2015-02-16 19:25 i Tanumskolan 7-9 Tanum
Hur fungerar hjärnan och nervsystemet tillsammans. Hur styrs allt? Vilka signaler får hjärnan och hur? Vad händer när det inte fungerar som det skall? Droger och deras inverkan på människan.Skador och sjukdomar som uppkommer vid drogmissbruk.
Grundskola 9 Biologi

Innehåll

Syfte

Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i biologi har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som hälsa, naturbruk och miljö. Med kunskaper om naturen och människan får människor redskap för att påverka sitt eget välbefinnande, men också för att kunna bidra till en hållbar utveckling.

Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

Centralt innehåll

Vi kommer att arbeta med delar av nedanstående:

Undervisning

Vi kommer att ha lärarledda genomgångar, filmvisning och diskussioner.  Ett läxförhör med begrepp skall göras och få godkänt ( annars får man läsa på igen).Vidare kommer vi att ha ett grupparbete om droger och deras påverkan på människokroppen. Under kursen gör vi laborationer bla dissektion av grisögon. Vi får besök från kommunen där en person kommer och pratar om droger och vad som kan hända!

Kursen kommer genomföras från och med v.4-10

 

Bedömning

Vi kommer att bedöma:
hur väl du diskuterar och reflekterar på lektionerna
hur väl du kan de viktiga begrepp som ingår i kursen

hur väl du redovisar ditt arbete om en drog .

  

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
  Bi  7-9
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Planering i biologi, Nervsystemet och droger

Mål och syfte
Innehåll/ undervisning
Bedömningsaspekter enligt matris

Bi
Matris för Biologi

Granska information, kommunicera och ta ställning

 • Bi   använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
------------------------------->
---------------------------------------->
------------------------------------------->
-------------------------------------->
Samtala
Eleven behöver stöd för att samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet.
Eleven behöver stöd för att skilja fakta från värderingar.
Eleven kan skilja fakta från värderingar.
Motivera
Eleven kan formulera ställningstaganden men behöver stöd för att motivera och beskriva några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan formulera ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan formulera ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan formulera ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Argumentera
I diskussionerna redogör eleven endast för sina egna åsikter.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Kritiskt granska
Eleven kan söka naturvetenskaplig information men behöver stöd för att bedöma källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Använda information
Eleven behöver stöd för att använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner.
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner.
Eleven kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner.

Begrepp

 • Bi   använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
------------------------------->
---------------------------------------->
------------------------------------------->
-------------------------------------->
Begrepp
Eleven har några grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang.
Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang.
Eleven har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang.
Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang.
Förklara
Eleven visar sina kunskaper och kan med stöd ge exempel och beskriva dessa.
Eleven visar sina kunskaper genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven visar sina kunskaper genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven visar sina kunskaper genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Resonera
Människan
Eleven kan med stöd föra enkla resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet.
Människokroppens byggnad och funktion
Eleven kan med stöd visa på samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven visar på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven visar på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven visar på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.

Bi
Nervsystemet och droger Åk 9

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: