Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jordgloben och världsdelarna

Skapad 2015-02-17 07:18 i St Mellby skola Alingsås
Grundskola 3 – 5 SO (år 1-3) Geografi
Norr, söder, öster och väster!

Titta på kartan!

Hänger du med vart vi ska?

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om geografiska förhållanden och utvecklar en geografisk referensram och ett rumsligt medvetande.

Bedömning - vad och hur


Du ska kunna de fyra väderstrecken och några karttecken och färgmarkeringar på olika kartor.
Du ska kunna visa att du förstår att kartan är en bild och att man kan använda en karta på många olika sätt.
Du ska kunna visa på en karta/jordglob var du bor i Sverige samt peka ut de flesta världsdelarna och världshaven.
Du ska kunna visa de olika väderstrecken på en karta och veta att norr alltid är uppåt.

Jag kommer att bedöma din förmåga att orientera dig på kartan/jordgloben.

Undervisning och arbetsformer

Vi jobbar med SO-böcker, kartboken och andra olika kartor, jordgloben och väderstreck.
Vi tittar på en kompass och ritar upp en egen kompassros.

Var är vi i förhållande till världen? Vi pratar om världen, världsdelarna, Europa, Norden, Sverige, Västergötland och Alingsås. Vad heter världsdelarna? Har de speciella egenskaper, invånare, religioner.
Vi besöker barn i olika delar av världen genom att titta på filmer hur barn lever i olika delar av världen.
Vi pratar om närområdet och hur det ser ut. Miljö/bebyggelse.
Vi provar att orientera oss med hjälp av karta, både på skolgården och i närområdet.
Vi ritar och lär oss karttecken och ritar egna små kartor.

Vi gör en jordglobe där alla världsdelar är med.

Vi använder Google Earth för att t ex kika på intressanta och för eleverna kända platser samt på vägen till skolan från olika håll.

Underlag för bedömning


Individuell redovisning där du på en karta/jordglob kan visa var Sverige och världsdelarna och haven ligger.


Parvis visa för varandra olika länder och platser du känner till.
Skriftlig redovisning där du talar om namnen av världsdelarna och de stora oceanerna samt sätter ut väderstrecken på en kompassros.
Visa på en karta var norr finns.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  Ge  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  Ge  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  Ge  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  Ge   3
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  Ge   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: