Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Antiken

Skapad 2015-02-18 06:46 i Vasaskolan Hedemora
Under det här arbetsområdet kommer du att få lära dig om hur människor levde under antikens Grekland och Romarriket
Grundskola 7 Historia
Antiken kallas perioden 700 före Kristus till 500 efter Kristus i Grekland och det Romerska riket. Människor har alltid fascinerats av Antiken och än idag läser vi böcker och kan besöka byggnader från denna period. Saker som vi idag ser som självklara inom politik och kultur har direkta kopplingar till just Antiken och det är bland annat därför vi ska läsa om denna period.

Innehåll

Högkulturer och Antiken

En del personer tycker att hjulet är den viktigaste uppfinningen för mänskligheten medan andra hävdar att läkekonsten i Egypten var viktigare. Var kanske skrivkonsten människans steg mot ett stabilt samhälle? Skapades kanske vår moderna demokrati redan hos de gamla grekerna och hur är det egentligen med mumier?

I det här arbetsområdet lär vi oss om hur det var att leva i det antika Grekland och Rom. Vi lär oss om de uppfinningar och upptäckter som gjordes och hur de påverkar oss än idag.

Syfte

Vi ser hur människors olika levnadsvillkor formar hur de tänker och agerar och på så sätt ökar vi förståelsen för att saker och händelser kan tolkas på flera sätt, beroende på vem och var man är.

 

Konkreta mål,

Efter arbetsområdets slut förväntas du kunna beskriva följande:

 • Orsakerna till och konsekvenserna/följderna av de första högkulturernas uppkomst.
 • Högkulturernas betydelse för dagens samhälle.
 • Hur de första samhällena var uppbyggda och organiserade, samt vilka uppfinningar som gjordes.
 • Den dåtida människans villkor, vardagsliv och världsbild.
 • Några begrepp som hör till arbetsområdet: kultur, högkultur, flodkultur, folk, civilisation, stadsstat, konstbevattning, kilskrift, kalender, hieroglyf, välstånd, utveckling, försvar, tempel, land/rike/stat. känna 
 • känna till hur den här tidsperioden har påverkat vårt sätt att leva.

 

Hur?

 Vi läser, har genomgångar, ser film, diskuterar och arbetar såväl i grupp som självständigt. Övningar kommer att redovisas både muntligt och skriftligt. Vi bestämmer tillsammans.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
  Hi  7-9
 • Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
Bedömning forna civilisationer och antiken

För att nå betyg E måste samtliga kriterier under E vara uppfyllda. Betyg D innebär att samtliga E samt större delen av C är uppfyllda. Betyget B innebär att samtliga kriterier under C samt större delen av A är uppfyllda.

E
C
A
Fakta och begrepp
Du har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och personer under forna civilisationer och antiken. Du kan använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och personer under forna civilisationer och antiken. Du kan använda historiska begrepp på ett i relativt väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och personer under forna civilisationer och antiken. Du kan använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Utvecklingslinje
Du kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Du kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Du kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Resonemang
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Historisk framställan
Du kan tolka och visa spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Du kan tolka och visa spår av historien i vår tid och föra utvecklade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Du kan tolka och visa spår av historien i vår tid och föra välutvecklade och nyanserade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Källor
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor och för då utvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor och för då välutvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: