Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Comunidades Autónomas de España

Skapad 2015-02-18 10:41 i Bergviksskolan åk 4-9 Söderhamn
Ett grupparbete om de spanska regionerna
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
Grupparbete om de olika spanska regionerna.

Innehåll

Comunidades Autónomas

Ni väljer själva ett område i Spanien att arbeta med. Arbete ska ske i grupp och det ska också redovisas inför klassen. 

Utgångspunkter i arbetet:

 • Var ligger regionen?
 • Berätta om befolkningen och språket
 • Hur ser naturen ut?
 • Hur är klimatet?
 • Ge exempel på sevärdheter och berätta om dem 

Det ska också finnas med en karta (som visar både var i Spanien regionen ligger och en karta över själva regionen) och flagga.

Ni ska också ha tre frågor på ert arbete, som de andra i gruppen ska svara på efter er redovisning (t.ex. hur många invånare har regionen, var ligger den, ge exempel på hur naturen ser ut etc.).

Eftersom detta ska redovisas inför gruppen, är det viktigt att tänka på att språket håller en nivå så att alla kan förstå vad ni pratar om. 

Redovisningen ska med något hjälpmedel - t.ex. power-point, plansch, musik, punkter på tavlan för att förtydliga det man talar om och för att underlätta för publiken.

Ni ska i gruppen lämna in ett skriftligt arbete. Skriv namn på det avsnitt du skriver. Ni ska också i arbetet ha med källförteckning - var kommer informationen ifrån.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från Internet och andra medier.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9

Matriser

M2
Comunidades Autónomas de España

E
C
A
Att skriva
Enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Att tala
Enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Enstaka enkla förbättringar av sin framställning.
Enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar. Göra enkla förbättringar av sin framställning.
Enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Göra enkla förbättringar av sim framställning.
Att lyssna och förstå
Förstå det mest väsentliga av innehållet. Kan i enkel form redogöra för vad man har hört.
Förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer. Kan i enkel form med vissa detaljer redogöra för vad man hört.
Förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer. Kan översiktligt med detaljer redogöra för vad man hört.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: