Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vad är ljus och hur ser vi??

Skapad 2015-02-20 09:54 i Kristdalaskolan Oskarshamn
Nu tar vi reda på vad ljus är, hur det sprider sig och hur det reflekteras. Vi lär oss om ögat och hur vi kan se.
Grundskola 4 – 6 Fysik Biologi
I begynnelsen var allt mörkt, sen kom ljuset. Eller?

Innehåll

Syfte

Vi ska lära oss om ljus. Att ljus är energi som är uppbyggt av ljusvågor och partiklar

Vi ska också se och förstå hur ögat fungerar, vad synfel beror på och vad som händer i ögat när vi använder glasögon.

Arbetsgång

Vi ska:

Förstå att det finns olika ljuskällor.

Första hur skugga faller.

Förstå att ljus består av olika sorters ljus

Titta på och undersöker hur ljus bryts genom luft, vatten och prisma

Bygga en camera obscura

Fundera på hur ögat är konstruerat.

Detta ska du kunna...

...att det finns olika ljuskällor

...hur en skugga faller

...att ljus är en elektromagnetisk våg

...att det finns andra elektromagnetiska vågor och vilka de är

...att ljus består av olika sorters ljus (regnbågen)

...att ljus bryts när det byter medium, det ändrar riktning när det går från luft till vatten eller från luft till glas (prisma)

...hur en camera obscura fungerar

...hur ögat är konstruerat och hur en synupplevelse uppstår (i grova drag)

 

Dessa förmågor kommer att bedömas.

Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, i egna texter och då du redovisar på andra sätt.
Du anpassar den på ett ganska bra sätt till situationen. (E)

Du kan göra enkla undersökningar med hjälp av planeringar.
Du hjälper till att komma på enkla frågor och planeringar som fungerar. (E)

Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar ganska bra i undersökningar. (E)

Du har baskunskaper i fysik. Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop i fysiken.
Du använder fysikens begrepp på ett ganska bra sätt. (E)

Du kan diskutera på ett enkelt sätt om rörelser och ljus. Du jämför hur detta hänger ihop med andra saker i fysiken.  (E)

 

Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och på vilka sätt de är viktiga för hur människor lever. (E)

 

Matriser

Fy Bi
Oskarshamns kommun skriftlig omdömesmatris Fysik åk 4-6

Använda för årskursen anpassade kunskaper i fysik för att kommunicera muntligt
i frågor som rör fysik kopplat till andra ämnen som energi, teknik, miljö och samhälle.
Du använder dina kunskaper för att muntligt kommunicera i ämnet, men för inte diskussionen framåt, ställer frågor eller knyter an till andra ämnen.
Du använder dina kunskaper för att muntligt kommunicera i ämnet på en enkel nivå. Du för ibland diskussionen framåt genom att ställa frågor, bemöta åsikter samt knyta an till andra ämnen.
Du använder dina kunskaper för att muntligt kommunicera i ämnet på en utvecklad nivå. Du för diskussionen framåt genom att ställa frågor, bemöta åsikter samt knyta an till andra ämnen.
Du använder dina kunskaper för att muntligt kommunicera i ämnet på en välutvecklad nivå. Du för diskussionen framåt, genom att ställa frågor, bemöta åsikter samt knyta an till andra ämnen så att diskussionen fördjupas och breddas.
Använda för årskursen anpassade kunskaper i fysik för att kommunicera skriftligt
i frågor som rör kemi kopplat till andra ämnen som energi, miljö, hälsa och samhälle.
Du använder dina kunskaper för att skriftligt kommunicera i ämnet och för resonemanget framåt med lärarstöd.
Du använder dina kunskaper för att skriftligt kommunicera i ämnet på en enkel nivå. Du resonerar framåt genom att ställa frågor, bemöta åsikter samt knyta an till andra ämnen.
Du använder dina kunskaper för att skriftligt kommunicera i ämnet på en utvecklad nivå. Du resonerar framåt genom att ställa frågor, bemöta åsikter samt knyta an till andra ämnen.
Du använder dina kunskaper för att skriftligt kommunicera i ämnet på en välutvecklad nivå. Du resonerar framåt, genom att ställa frågor, bemöta åsikter samt knyta an till andra ämnen så att diskussionen fördjupas och breddas. .
Genomföra för årskursen anpassade systematiska undersökningar i fysik.
Du behöver kontinuerligt lärarstöd för att kunna genomföra och dokumentera undersökningar.
Du kan utifrån givna planeringar genomföra undersökningar och enkelt dokumentera dem. Du bidrar till att formulera enkla frågor och planeringar. Du gör någon jämförelse mellan dina och andras resultat. Du bidrar till förbättringsförslag.
Du genomför undersökningar och dokumenterar dem på ett utvecklat sätt. Du formulerar enkla frågor och planeringar som efter viss justering går att använda. Du för utvecklade resonemang när du jämför dina och andras resultat.
Du genomför undersökningar och dokumenterar dem på ett välutvecklat sätt. Du formulerar enkla frågor och planeringar som direkt går att använda. Du för välutvecklade resonemang när du jämför dina och andras resultat. Du ger förslag till förbättringar.
Använda för årskursen anpassade ord och begrepp för att beskriva och förklara samband inom fysiken.
Du använder ord och begrepp men inte alltid på ett korrekt sätt.
Du använder ord och begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder ord och begrepp på ett väl fungerande sätt och kan förklara sambanden mellan begreppen.
Du använder ord och begrepp på ett mycket väl fungerande sätt och kan förklara sambanden mellan begreppen.

Fy Bi
Oskarshamns kommun skriftlig omdömesmatris Biologi åk 4-6

Använda för årskursen anpassade kunskaper i biologi för att kommunicera muntligt
i frågor som rör biologi kopplat till andra ämnen som hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet.
Du använder dina kunskaper för att muntligt kommunicera i ämnet, men för inte diskussionen framåt, ställer frågor eller knyter an till andra ämnen.
Du använder dina kunskaper för att muntligt kommunicera i ämnet på en enkel nivå. Du för ibland diskussionen framåt genom att ställa frågor, bemöta åsikter samt knyta an till andra ämnen.
Du använder dina kunskaper för att muntligt kommunicera i ämnet på en utvecklad nivå. Du för diskussionen framåt genom att ställa frågor, bemöta åsikter samt knyta an till andra ämnen.
Du använder dina kunskaper för att muntligt kommunicera i ämnet på en välutvecklad nivå. Du för diskussionen framåt, genom att ställa frågor, bemöta åsikter samt knyta an till andra ämnen så att diskussionen fördjupas och breddas.
Använda för årskursen anpassade kunskaper i biologi för att kommunicera skriftligt
i frågor som rör biologi kopplat till andra ämnen som hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet.
Du använder dina kunskaper för att skriftligt kommunicera i ämnet och för resonemanget framåt med lärarstöd.
Du använder dina kunskaper för att skriftligt kommunicera i ämnet på en enkel nivå. Du resonerar framåt genom att ställa frågor, bemöta åsikter samt knyta an till andra ämnen.
Du använder dina kunskaper för att skriftligt kommunicera i ämnet på en utvecklad nivå. Du resonerar framåt genom att ställa frågor, bemöta åsikter samt knyta an till andra ämnen.
Du använder dina kunskaper för att skriftligt kommunicera i ämnet på en välutvecklad nivå. Du resonerar framåt, genom att ställa frågor, bemöta åsikter samt knyta an till andra ämnen så att diskussionen fördjupas och breddas. .
Använda för årskursen anpassade ord och begrepp för att beskriva och förklara samband inom biologin.
Du använder ord och begrepp men inte alltid på ett korrekt sätt.
Du använder ord och begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder ord och begrepp på ett väl fungerande sätt och kan förklara sambanden mellan begreppen.
Du använder ord och begrepp på ett mycket väl fungerande sätt och kan förklara sambanden mellan begreppen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: