Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk dokumentation - Tema Troll

Skapad 2015-02-23 08:46 i Skogsgläntans förskola Hörby
Fyll i din egen rubrik i stället för "Mall för......." Och din egen beskrivning i denna ruta. Välj en egen ingressbild och börja arbeta!
Förskola
Fyll i förskolans pågående processer i mallen.

Innehåll

Detta vill vi utveckla

Utveckla  och stimulera barnens fantasi.

Stimulera finmotoriken.

Utveckla barnens förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker och material.

Arbeta kring demokrati, delaktighet och barns inflytande på ett lekfullt och lustfullt sätt.

 

Så här ska det gå till

Varannan vecka jobbar vi med skapande, där vi väver in den skapande processen i temat.

Vi startar temat med en "brainstorming" där vart och ett av barnen får komma med sin tanke och ide hur vi kan jobba kring detta temat.

Så här ska vi synliggöra utvecklingen

Vi skapar Troll med olika material och varje barn skapar en egen profil till sitt Troll. 

Barnen får göra ett bildcollage i sin lärlogg för att dokumentera processens gång.

Vi gör återblickar i " brainstormingen" för att se hur arbetet går framåt och om nytt ska tillkomma.

Vi gör en Tema vägg.

Hur blev det?

Ett roligt tema att jobba kring som kan bli hur stort som helst och där barnens fantasi har fått fart i många roliga riktningar.

Ett tema vi antagligen kommer fortsätta jobba vidare i till hösten, det är barnens process som avgör när och hur vi sluta.

Analys

Ett roligt sätt att få barnen att lära om demokrati och hur kul och utvecklande det är att lyssna in kompisarnas åsikter och kunskaper.

Det har varit ett givande tema att jobba med då flera barn vågat och velat utmana sin fantasi och skapande förmåga.

 

 

 

Vad behöver nu utvecklas?

Synliggöra processerna mer och göra fler och mer uppföljande reflektioner med barnen.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: