Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Evolution

Skapad 2015-02-23 11:47 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Livets utveckling
Grundskola 7 – 9 Biologi

Jorden har funnits i 4500 miljoner år. I början var det en stenig planet utan minsta tecken på liv. Jorden var glödhet och saknade atmosfär och vatten. Efterhand svalnade jorden och det bildades en atmosfär och hav. Men det tog 1000 miljoner år innan de första organismerna uppstod i haven. Hur uppstod livet i havet? Och vad är meningen med livet?

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

Kopplingar till läroplan

 • Bi
  Syfte använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

Kopplingar till läroplan

 • Bi  7-9
  Kropp och hälsa Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.
 • Bi  7-9
  Biologin och världsbilden Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
 • Bi  7-9
  Biologin och världsbilden Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.
 • Bi  7-9
  Biologin och världsbilden De biologiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
 • Bi  7-9
  Biologins metoder och arbetssätt Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.

Konkretiserade mål

När du arbetat klart med detta arbetsområdet:

 • Vet du vad det naturliga urvalet innebär.
 • Förstå hur Darwins teori påverkat vetenskapen och samhället i stort
 • Förstå hur miljön påverkar evolutionen.
 • Förstå hur nya arter utvecklas.

Undervisningen

diskussioner

film

genomgångar

en laboration - naturlig selektion av björkmätare

 

Nya / gamla begrepp:

Fitness, anpassning, ackumulation, naturlig selektion, sexuell selektion, genetisk variation, evolution, etologi, genotyp, fenotyp

Bedömning

diskussionstillfällen

laborationsrapport

Skriftligt prov

v.38

sidor i boken som tar upp det vi gått igenom under arbetsområdet.

308 - 331

om tid finns avsnitt från 332 - 347

Matriser

Bi
Biologi åk 8

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskap
-ta ställning
Du kan med enkla motiveringar diskutera och ta ställning i olika frågor om livets utveckling . Du för till viss del diskussionerna framåt.
Du kan med utvecklade motiveringar diskutera och ta ställning i olika frågor om livets utveckling. Du för diskussionerna framåt.
Du kan med välutvecklade motiveringar diskutera och ta ställning i olika frågor om livets utveckling. Du för diskussionerna framåt och fördjupar/breddar dem.
Begrepp
-beskriva/förklara
Du har grundläggande kunskaper, vilket du visar genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier, tex evolutionsteori.
Du har goda kunskaper, vilket du visar genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av bilogins begrepp, modeller och teorier, tex evolutionsteori.
Du har mycket goda kunskaper, vilket du visar genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier, tex evolutionsteori.
Begrepp
-reonemang
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring livets utveckling (tex naturligt urval, miljöns påverkan, mutationers betydelse för livets utveckling, bevis för evolutionen).
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang (tex naturligt urval, miljöns påverkan, mutationers betydelse för livets utveckling, bevis för evolutionen).
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang (tex naturligt urval, miljöns påverkan, mutationers betydelse för livets utveckling, bevis för evolutionen).
Begrepp
-historik
Du kan beskriva och ge exempel på några upptäckter och deras betydelse för männsikors levnadsvillkor. (Darwins teorier)
Du kan förklara och visa på samband mellan några upptäckter och deras betydelse för männsikors levnadsvillkor. (Darwins teorier)
Du kan förklara och generalisera kring några upptäckter och deras betydelse för männsikors levnadsvillkor. (Darwins teorier)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: