Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

¿Dónde has estado? (Gracias 8 - Kap. 9 - 12)

Skapad 2015-02-23 14:54 i Lorensberga 7-9 Ludvika
9. Miguel visita Chile; 10. ¿Dónde has estado?; 11. En la ciudad; 12. ¿Dónde está la estación?
Grundskola 8 Moderna språk - språkval

I dessa kapitlen ska vi lära oss hur man använder verb i perfekt på spanska. Vi ska berätta om vad vi har gjort, vad som finns där man bor samt fråga efter vägen och bestämma var och när vi ska träffa någon.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Konkretiserade mål:

Kapitel 9: Miguel visita Chile (Miguel besöker Chile)

 • att kunna berätta om vad man har gjort (verb i perfekt).

Kapitel 10: ¿Dónde has estado? (Var har du varit?)

 • samtala mer i perfekt, t.ex. berätta vad man har gjort under dagen.

Kapitel 11: En la Ciudad (På staden)

 • att kunna lägerprepositioner (berätta vad saker finns);
 • samtala om vad som finns där man bor.

Kapitel 12: ¿Dónde está la estación? (Var ligger stationen?)

 • att kunna fråga efter vägen;
 • bestämma var och när du ska träffa någon.

Hur ska vi lära oss detta?

Vi kommer att arbeta med alla texter i vår textbok, lyssna, samtala och arbeta med specifika övningar till varje område. Vi kommer även att använda oss av annat material som korta filmer från UR, eller andra interaktiva läromedel.

Textboken, s. 36 - 43. Extra texter: s. 66 - 69.

Övningsbok, s. 81 - 112. Extra texter: 128 - 131.

www.gracias.nu

För att lyckas bäst ska du komma med positiv inställning och vilja att interagera med andra. Du måste ha ditt material (böcker, skrivhäftet, penna och sudd) med dig när du kommer till lektionerna. 
Du får läxan på tisdagar och läxförhör är på fredagar. Om lektionen uteblir flyttas det till nästa tillfälle.

Vad som kommer att bedömas:

Under arbetsområdet kommer vi att bedöma din:

- reception:  hur väl du förstår det du läser och arbetar med hörförståelse övningar.

- produktion: hur väl du uttrycker dig muntligt och skriftligt.

- interaktion: hur väl du använder språket tillsammans med andra (skriftligt eller muntligt) och när du arbetar med dialogerna.

Hur du får visa vad du kan:

Du får visa vad du kan fortlöpande under lektionerna samt på förhören.

Du lär skriva om eller repetera mer och göra bättre efter varje läxförhör om du misslyckas. Detta kan du göra även på lärloggen här på Unikum. På det sättet sparar du inte allt till sista provet och har större chans att lyckas ännu bättre!

I slutet av kapitel 12 kommer vi att skriva ett prov som kommer att testa din produktion, reception och interaktion.

Lärardel - kopplingar till läroplanen

Kopplingar till läroplan

 • M2
  Syfte förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • M2
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • M2
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • M2
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • M2
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

Uppgifter

 • Mi semana blanca/vacaciones de invierno

 • La semana blanca / Mis vacaciones de invierno

 • Sobre la película Mar Adentro

 • Sobre la película Mar Adentro

Matriser

M2
Moderna språk år 7-9 (enklare + F)

Insats krävs
Du klarade inte kunskapskraven för den lägsta nivån.
E
C
A
Lyssna
- Lyssnar på läraren - Lyssnar på texterna - Hörförståelse, både övning och test.
Du förstår det mest väsentliga innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Läsa
- Läser och förstår olika sorters texter. - Inlärning av ord och fraser.
Du förstår det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Tala/Samtala
- Deltar muntligt i klassrummet. - Arbeta med ditt uttal. - Använder spanskan när du kommunicerar.
Du uttrycker dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Du uttrycker dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Du uttrycker dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Skriva
- Skriver olika sorters uppgifter och texter.
Du formulerar dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Du formulerar dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
Du uttrycker dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Realia
- Har kunskaper om målspråksländerna och dess kultur, samhälle och livsvillkor. - Kan jämföra och förstå skillnader mellan spansktalande länder och Sverige
Du kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används och gör enklare jämförelser mellan svenska förhållanden och förhållanden i länder där målspråket talas.
Du kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används och gör enklare jämförelser mellan svenska förhållanden och förhållanden i länder där målspråket talas.
Du kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används och gör enklare jämförelser mellan svenska förhållanden och förhållanden i länder där målspråket talas.

M2
¿Dónde has estado? (Gracias 8 - Kap. 9 - 12)

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: