Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sätt kroppen i rörelse

Skapad 2015-02-23 15:39 i Österslättsskolan Karlshamn
Ämnesövergripande
Grundskola 8 – 9 Biologi Kemi Idrott och hälsa
...

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Idh  7-9
  Rörelse Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
 • Idh  7-9
  Hälsa och livsstil Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
 • Idh  7-9
  Hälsa och livsstil Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
 • Bi  7-9
  Kropp och hälsa Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
 • Bi  7-9
  Kropp och hälsa Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
 • Bi  7-9
  Biologins metoder och arbetssätt Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Bi  7-9
  Biologins metoder och arbetssätt Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Ke  7-9
  Kemin i vardagen och samhället Innehållet i mat och drycker och dess betydelse för hälsan. Kemiska processer i människokroppen, till exempel matspjälkning.
 • Ke  7-9
  Kemins metoder och arbetssätt Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Ke  7-9
  Kemins metoder och arbetssätt Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Konkretisering

Du kommer att lära dej kroppens uppbyggnad och funktion när det gäller skelettet, leder och muskulatur samt vad som krävs för att sätta ihop en rörelse. Du ska lära dej hjärtat, blodet och lungornas samverkan för syresättning av kroppen. Du ska få en förståelse för varför man ska konditionsträna. Lära sig att sätta upp mål, planera, genomföra och utvärdera kondionsträning.

Begrepp att ha förståelse kring: kondition, borgskalan, puls, vilopuls, maxpuls, hög-, medel-, och lågintensiv träning, intervallträning, distansträning, skelettben, kotor, leder/brosk, olika muskulatur, förbränning, mitokondrie, syrebrist/mjölksyra, nervcell, synaps

Undervisning/arbetssätt

Teorin kring temat kommer främst att ske på biologi/kemilektioner. Du ska planera en egen laboration. Laborationsrapport ska redovisas. 

Målskrivning, konditionsträning, tester och utvärdering för konditionsträning sker på idrottslektioner. Du ska kunna planera och genomföra en egen lektion. Du ska även delta efter bästa förmåga utföra enskilt och i grupp olika fysiska aktiviteter.

Laborationsmomentet kommer att ske under idrottslektion. 

Området kommer att avslutas med ett gemensamt skriftligt prov.

Bedömning

Idrott- punkter enligt matris. Kondition/uthållighet, sätta upp mål och planera träning, utvärdera.

Biologin- enligt matris. Kommunicera B1, B2. Genomföra fält- och laboratorieundersökningar C1, C2, C3, C4, C7. Använda begrepp modeller och teorier D6. Kunskaper E4. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: