Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att leva i Sverige/Halland förr och nu

Skapad 2015-02-23 18:08 i Vessigebroskolan Falkenberg
Varför bor vi där vi bor? Hur ser naturen ut i olika delar av vårt land? Vilka yrken är vanliga där vi bor?
Grundskola 3 SO (år 1-3)

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Bedömning - vad och hur

Du visar att du kan genom att du:

Begreppsförmåga:

* förklarar några begrepp 

Analysförmåga:

* beskriver samband mellan hur naturen ser ut och var människor bor och arbetar

* beskriver fördelar och nackdelar med att bo i stan jämfört med på landsbygden. 

Kommunikativ förmåga:

* presenterar vad du fått veta när du intervjuade en äldre

Förmåga att hantera information:

* göra enkel intervju med en äldre och återberättar det viktigaste

* visar att du kan utläsa information från en kartas olika färger och karttecken

 

Undervisning och arbetsformer

 

 

Vi kan intervjua en äldre  som kan berätta för oss om deras vardagsliv och lekar förr. 

Som vanligt börjar vi med att ni får diskutera vad ni tror att vanliga begrepp betyder. 

Vi övar oss att utläsa information från kartor.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  SO
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
  SO   3
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
  SO   3
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: