👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik Ljus och öga.

Skapad 2015-02-24 15:03 i Medarbetarsamtal Ylva Engvall Mölndals Stad
Grundskola 7 – 9 Fysik Biologi

Innehåll

 

Konkreta mål att uppnå inom området ljus och öga.

Efter vi har arbetat igenom detta område skall du veta:


 •  vad ljus är
 •  vad en ljuskälla är.
 •  vad ljusets fart är.
 • hur ljus kan reflekteras.
 •  lite om olika speglar.
 • att ljus kan brytas.
 • vad som menas med totalreflektion.
 •  hur ljuset bryts i linser.
 •  hur ljusbrytningen sker i ögat.
 • att ljus kan delas upp i färger.
 •  vad fiberoptik är.
 • skillnaden mellan vanligt ljus och laser.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Ljusets utbredning, reflektion och brytning i vardagliga sammanhang. Förklaringsmodeller för hur ögat uppfattar färg.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9

Matriser

Fy Bi
Fysik Ljus och öga.

Bör förbättras
E
C
A
Begrepp, modeller och teorier på området ljus
Du behöver förbättra de grundläggande kunskaperna på området
Du har grundläggande kunskaper på området och detta visar du genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp,modeller och teorier
Du har goda kunskaper på området och detta visar du genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper på området och visar detta genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
ögats uppbyggnad och hur vi ser.
Du behöver förbättra de grundläggande kunskaperna på området.
Du har grundläggande kunskaper om ögats uppbyggnad och hur vi ser. Du visar detta genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier
Du har goda kunskaper om ögats uppbyggnad och hur vi ser. Du visar detta genom att förklara och visa samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier
Du har mycket goda kunskaper om ögats uppbyggnad och hur vi ser. Du visar detta genom att förklara och visa samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier