👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska ht 17 - Argumenterande texter

Skapad 2015-02-24 15:41 i Valhallaskolan Halmstad
Under vecka 3 t.o.m vecka 9 kommer vi att träna oss på att skriva argumenterande texter.
Grundskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk
Under vecka 34 t.o.m vecka 40 kommer vi att träna på argumenterande texter.

Innehåll

Förankring i kursplanens syfte

Syftet med området är att du ska ges möjlighet att utveckla din förmåga att:

Innehåll

Lektionerna kommer innehålla: Se centralt innehåll.

Bedömning

Bedömning kommer ges på:

-En skriven text som du skriver under lektionerna.

-Ett läsförståelse test som görs i vecka 40.

Utifrån följande kunskapskrav:

Konkretisering av mål

Målet med området är att du ska utveckla din läsförståelse om argumenterande texter samt ditt sätt att skriva argumenterande texter. Detta är något vi uppmärksammat att vi behöver träna utifrån de nationella proven i åk 3 och är därför något vi ska träna mer på inför nationella proven i åk 6. Vi kommer även att träna förmågan att argumentera kopplat till SO och NO.

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta på följande sätt:

-Läsa texter med hjälp av lässtrategier både enskilt och i helklass.

-Arbeta med läsförståelsefrågor enskilt, par och i grupp.

-Skriva texter i helklass (cirkelmodellen), i par och enskilt.

-Ge och ta emot respons på texterna som du ska ta till dig och ändra i din text.

Dokumentation

All dokumentation sker i Unikum!

(Svenska HT 17 - Argumenterande texter).

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
 • I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  SvA  E 6
 • Eleven använder då i huvud­ sak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
  SvA  E 6