Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbete i korsstygn

Skapad 2015-02-25 11:30 i Pysslingen Skolor Juringe Skola Pysslingen
Du ska med hjälp av ett mönster. som du själv konstruerar, sy ett broderi i korsstygn. Du använder aidaväv och lämpligt garn i förhållande till den väv du använder. Broderiet ska monteras på lämpligt sätt, när det är färdigt. Förslagsvis på framsidan av en kudde, eller som tavla med textil ram.
Grundskola 4 Slöjd

Du ska med hjälp av ett mönster. som du själv konstruerar, sy ett broderi i korsstygn. Du använder aidaväv och lämpligt garn i förhållande till den väv du använder.

Broderiet ska monteras på lämpligt sätt, när det är färdigt. Förslagsvis på framsidan av en kudde, eller som tavla med textil ram.

 

 

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Sl
  Syfte analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
 • Sl
  Syfte tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
 • Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
 • Sl  4-6
  Slöjdens arbetsprocesser Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
 • Sl  4-6
  Slöjdens arbetsprocesser Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sl  4-6
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.

Arbetssätt

Du ska välja ett korsstygnsmönster som du tycker om. Klippa till en tillräckligt stor bit aidaväv. Med hjälp av korsstygn överföra mönstret på väven. Du bestämmer själv vilja färger du väljer på arbetet. Du ska visa att du lärt dig hur man syr vågräta och lodräta rader av korsstygn samt hur man fäster alla tråda på baksidan. Du kommer sy en textil ram runt arbetet i Blockhusteknik och väljer sedan sedan själv om det ska bli en tavla eller en stoppad kudde.

 

Under arbetets gång dokumenterar du arbetet i din slöjd-loggbok. Där visar du att du kan planera ditt arbete och att du kan använda specifika slöjdbegrepp för att beskriva din slöjdprocess och ditt färdiga arbete. När ditt arbete är färdigt ska du skriva en utvärdering där du reflekterar över och motiverar dina tillvägagångssätt, dina val av mönster och färger.

Bedömning

Kopplingar till läroplan

 • Sl  E 6
  Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
 • Sl  E 6
  I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
 • Sl  E 6
  Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.

Matriser

Sl
Bedömningsmatris i slöjd åk. 4-6

E
C
A
 • Sl
Jag kan skapa enkla saker i olika material på ett ganska noggrant sätt med hjälp av instruktioner.
Jag kan skapa enkla saker i olika material på ett noggrant sätt med hjälp av instruktioner.
Jag kan skapa enkla saker i olika material på ett mycket noggrant sätt med hjälp av instruktioner.
 • Sl
Jag kan använda verktyg, redskap och maskiner på ett säkert sätt som fungerar ganska bra i enkla slöjdarbeten.
Jag kan använda verktyg, redskap och maskiner på ett säkert sätt som fungerar bra i enkla slöjdarbeten.
Jag kan använda verktyg, redskap och maskiner på ett säkert sätt som fungerar mycket bra i enkla slöjdarbeten.
 • Sl
Jag kan välja arbetssätt och anpassa det till målet med slöjdarbetet och till miljön. Jag motiverar mina val på ett enkelt sätt.
Jag kan välja arbetssätt och anpassa det till målet med slöjdarbetet och till miljön. Jag motiverar mina val på ett utvecklat sätt.
Jag kan välja arbetssätt och anpassa det till målet med slöjdarbetet och till miljön. Jag motiverar mina val på ett välutvecklat sätt.
 • Sl
Jag kan hjälpa till att utveckla idéer i slöjdarbetet med hjälp av material som finns för att inspirera till skapande.
Jag kan utveckla idéer i slöjdarbetet med hjälp av material som finns för att inspirera till skapande.
Jag kan utveckla idéer i slöjdarbetet med hjälp av material som finns för att inspirera till skapande och med material som jag själv letar upp..
 • Sl
Jag kan hjälpa till att ge förslag och välja arbetssätt som gör att mitt slöjdarbete går framåt.
Jag kan ge förslag och välja arbetssätt som efter någon förbättring gör att mitt slöjdarbete går framåt.
Jag kan ge förslag och välja arbetssätt som gör att mitt slöjdarbete går framåt.
 • Sl
Jag kan ge enkla omdömen om hur jag har arbetat och hur det har påverkat den sak jag har skapat.
Jag kan ge utvecklade omdömen om hur jag har arbetat och hur det har påverkat den sak jag har skapat.
Jag kan ge välutvecklade omdömen om hur jag har arbetat och hur det har påverkat den sak jag har skapat.
 • Sl
Jag kan förstå vad olika slöjdföremål kan berätta. Jag diskuterar på ett enkelt sätt om symboler, färg, form och material.
Jag kan förstå vad olika slöjdföremål kan berätta. Jag diskuterar på ett utvecklat sätt om symboler, färg, form och material.
Jag kan förstå vad olika slöjdföremål kan berätta. Jag diskuterar på ett välutvecklat sätt om symboler, färg, form och material.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: