Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer och värden

Skapad 2015-03-02 11:33 i Olof Persgårdens förskola Ale
Denna mall använder Ales pedagoger för att beskriva sin pedagogiska planering. I denna mallen finns stödfrågor till hjälp.
Förskola
Vi vill väcka ett intresse hos barnen för hållbar utveckling och få dem att känna att deras val av handlingar har betydelse.

Innehåll

Kartläggning av barngruppen

Vi har i dagsläget en trygg och välfungerande grupp på 14 barn.

Barngruppen har, vad vi vet, ingen kunskap om hållbar utveckling i dagsläget. Vår förhoppning är dock att väcka ett intresse och en nyfikenhet kring ämnet som de förhoppningsvis även tar med sig in i framtiden. Vi vill utmana dem i sitt sätt att se på vår närmiljö och hur vi kan påverka den på olika sätt. Vi hoppas också att detta kan vara ett arbete som ger ringar på vattnet och att barnen tar med sig synsättet hem.

Mål

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

Nedbrytning av valda läroplansmål

I arbetet kring hållbar utveckling vill vi att barnen ska utveckla:

- Ett intresse och en nyfikenhet för vår miljö och hur vi kan påverka den på olika sätt.

- En förståelse för naturens kretslopp och vad som händer med de saker som vi slänger.

- En kunskap kring att olika material kan återanvändas på olika sätt.

Genomförande/Arbetsmetoder

Nu när våren kommer tänker vi passa på att plantera med barnen. Vi vill att de ska få följa förloppet från frö till planta och förhoppningsvis resulterar det i något ätbart som vi kan smaka på tillsammans. Vi kommer även att titta lite extra noga på naturen omkring oss för att se vad vi kan upptäcka tillsammans när naturen vaknar till liv.

Vi vill låta barnen vara delaktiga i återvinningen här på förskolan och kommer därför märka upp lådor som barnen får hjälpa till att sortera papper, kartong och plast i, och sedan följa med och tömma dessa i våra sopkärl på gården.

Då vi vill visa barnen att man kan återanvända material på olika sätt kommer vi att samla och ta tillvara på material både från återvinning och naturen som vi sedan använder till olika typer av pyssel.

Arbetet kommer att dokumenteras genom att vi tar kort på de aktiviteter vi gör och skriver ned barnens tankar. Detta använder vi sedan som underlag för utvärdering och analys genom att vi samtalar och reflekterar kring materialet, både tillsammans med barnen och i arbetslaget.

Uppföljning

Under arbetets gång har vi kommit i kontakt med sopsamlarmonster som Hässleholms kommun skapat. Dessa har vi introducerat i barngruppen som hjälp i vår sopsortering. Det har lett till att vi inriktat arbetet mer åt sopsortering/återvinning och inte lika mycket åt plantering och odlingar.

Arbetet fortskrider och vi ser ett engagemang hos barnen i detta.

Utvärdering/Analys och utveckling

Barnens engagemang i vårt arbete för hållbar utveckling har varit stort. Vi har använt oss av Barbapapa på våra samlingar som har kommit med olika uppdrag. Han har även hjälpt oss att introducera våra sopsamlarmonster Kompostina, Plastis, Prassel och Pappis. Detta har varit en framgångsrikt metod som väckt barnens intresse och nyfikenhet. Då vi även sett ett stort intresse för fordon bland barnen så har vi tittat på film om sopbilen och dess arbete. Detta engagerade barnen mycket och de hade många tankar och funderingar som även delvis fortsatte in i leken. Engagemanget för att sortera sopor har även en del av barnen tagit med sig hem, vilket var ett av våra mål.Tanken är att våra sopsamlarmonster ska stanna hos oss och även i fortsättningen hjälpa oss i vårt arbete med återvinningen på förskolan.

Vi har även odlat i liten skala, inte så mycket som vi tänkt från början eftersom vi inriktade oss mer på återvinning. Plantering och odling är något som vi gärna fortsätter och jobbar vidare med.

Vi har börjat våra samlingar med att återkoppla till det vi gjort tidigare genom att titta på foton. Barnen har varit med och kommenterat det vi sett. Ett  bra sätt att dokumentera och reflektera på, som även stärker språket.

 

Kopplingar till läroplanen

 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: