👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vale 9 kapitel 8-10

Skapad 2015-03-03 13:35 i Österslättsskolan Karlshamn
Vale 9- kapitel 8-10 Argentina Ett Latinamerikanskt land som presenteras muntligt.
Grundskola 9 Moderna språk - språkval

Innehåll

Vale 9, kap 4-7

Mål för elev

Du ska kunna formulera dig i tal och skrift och berätta om Argentina och om vardagsnära situationer.

Innehåll

Arbetsområdet avser kunskapsområdet tala, skriva, lyssna och läsa.

Genomförande

Lära dig att berätta om Argentina på spanska

lära dig att berätta om Iguazú på spanska.

Lära dig formerna av henne, honom, dem osv på spanska

Använda de flesta orden i kapitel 8-10

Lära dig att presentera ett Sydamerikanskt/ Latinamerikanskt land med hjälp av PP

Lära dig att skriva ett brev där du använder dig av de grammatiska formerna som du har lärt dig.

Lära dig att arbeta med och förstå de hörövningar som du genomför.

Bedömning

Bedömningen avser din förmåga att formulera dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar i tal och skrift Olika kvalitetsnivåer för dessa förmågor anges i bedömningsmatrisen.

Bedömningen sker fortlöpande under lektionstid i form av kommentarer och respons av din lärare.

Dessutom kommer du att göra ett skriftligt prov när vi har avslutat arbetsområdet kapitel 4-7.

Du skall också presentera ett land med hjälp av Keynote där du muntligt redogör för landet, folket, läge, kultur, sevärdheter mm.

Du kommer även att få visa att du förstår talad och skriven spanska i form av hör- och läsförståelsetester.

Kursplanemål

Formulera dig och kommunicera i tal och skrift och förstå talad och skriven spanska.

Matriser

M2
Bedömningsmatris spanska

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Att uttrycka sig på spanska i tal ( Keynote)
I muntliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar. Du talar med mycket korta meningar och kan svara mycket kortfattat på frågor. Du har ett enkelt basordförråd. Du gör fel som stör men det påverkar inte begripligheten.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. Du talar mer beskrivande och med ett utökat ordförråd. Du gör grammatiska- och ordvalsfel, men det påverkar inte begripligheten.
I muntliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. Du talar mer beskrivande och med ett utökat ordförråd. Du gör grammatiska- och ordvalsfel, men det påverkar inte begripligheten. Du använder olika bindeord för att binda samman dina satser, så att den röda tråden blir tydlig.
Ny aspekt
Att uttrycka sig i skrift( provet)
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. Du skriver med mycket korta meningar och kan svara mycket kortfattat på frågor. Du har ett enkelt basordförråd. Du gör fel som stör men det påverkar inte begripligheten.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. Du skriver mer beskrivande och med ett utökat ordförråd. Du gör grammatiska- och ordvalsfel, men det påverkar inte begripligheten. Du använder olika bindeord för att binda samman dina satser, så att den röda tråden blir tydlig.
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig tydligt och till stor del sammanhängande. Du skriver mer beskrivande och med ett utökat ordförråd. Du gör få grammatikfel, och få verbfel. Du behärskar de grammatikformer som du har lärt dig och använder dig av dessa. Du använder olika bindeord för att binda samman dina satser, så att den röda tråden blir tydlig.
Förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Ny aspekt
Att uttrycka sig i skrift ( brev)
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. Du skriver med mycket korta meningar och kan svara mycket kortfattat på frågor. Du har ett enkelt basordförråd. Du gör fel som stör men det påverkar inte begripligheten.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. Du skriver mer beskrivande och med ett utökat ordförråd. Du gör grammatiska- och ordvalsfel, men det påverkar inte begripligheten. Du använder olika bindeord för att binda samman dina satser, så att den röda tråden blir tydlig.
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig tydligt och till stor del sammanhängande. Du skriver mer beskrivande och med ett utökat ordförråd. Du gör få grammatikfel, och få verbfel. Du behärskar de grammatikformer som du har lärt dig och använder dig av dessa. Du använder olika bindeord för att binda samman dina satser, så att den röda tråden blir tydlig.