👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Astrid Lindgren

Skapad 2015-03-03 14:18 i Wallbergsskolan Grundskolor
Eleverna kommer att utveckla sina förmågor att läsa och förstå, samtala om olika verk. De kommer att skriva och redovisa sin bokrecension muntligt samt göra ett författarporträtt. Eleverna kommer även att jobba med texter och filmer som Astrid Lindgren skrivit.
Grundskola 4 – 6 Svenska
Du ska få bekanta dig med en av Sveriges mest kända barnboksförfattare - Astrid Lindgren.

Innehåll

Innehåll: 

Du kommer att få lära dig mer om Astrid Lindgrens liv. Vi kommer att läsa texter om hennes liv och författarskap samt se filmer om henne. 

Du kommer också att få bekanta dig med många av de böcker som Astrid Lindgren har skrivit. Du kommer att få läsa böcker av Astrid Lindgren på lektionerna samt ha läsläxa en gång/veckan. Då kommer du också att arbeta med lässtrategierna. 

Vi kommer att prata om vad en författare och en illustratör är. 

Vi skriver författarporträtt tillsammans och därefter kommer du att få göra ett eget författarporträtt av en barn- och ungdomsförfattare.

Du skriver sammanfattningar.

Du skriver en egen saga/berättelse. 

 

Detta kommer att bedömas:

- läsa och förstå (lässtrategierna samt att läsa med flyt och tydlighet)

- skriva författarporträtt

- skriva saga/berättelse 

- skrivregler

- söka information

- sammanfatta

- kunna förbättra din text efter respons. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6