👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa!

Skapad 2015-03-04 12:58 i Lövängsskolan Västerås Stad
Nu ska du resa ut i Europa!
Grundskola 5 Geografi
Nu jobbar vi med förmågorna i Lgr11. Denna gång jobbar vi med förmågan att hantera information, begreppsförmåga och kommunikativförmåga.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet geografi ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
- ta reda på information
- förstå och använda begrepp
- sammanställa information

Centrala innehållet

Enskilt och tillsammans med andra kommer du att:
- arbeta med en kartbok för att lära dig hur Europas karta ser ut
- lära dig slå i kartböcker
- lära dig olika begrepp som hör till arbetsområdet Europa
- lära dig några av Europas berg, öar, vatten, regioner och orter
- spela spel
- titta på filmer

Kunskapskraven

Du kommer att visa att du:
- förstår och kan använda dig av begrepp för att förstå geografispråket - världsdel, klimat, kustlinje, bergskedja, natur, befolkning, EU, väderstrecken, samhälle, valuta och yta
- kan använda dig av ett register i kartboken 
- kan använda dig av kartboken för att hitta information 
- kan sätta ut flera av Europas länder på kartan
- kan sätta ut flera av Europas berg, sjöar och hav på kartan

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6

Matriser

Ge
Europa!

Du är inte där ännu.
Du klarar uppgiften med viss säkerhet.
Du klarar uppgiften med säkerhet.
Förmågan att hantera information
Du visar att du kan söka och samla information och fakta.
Du visar att du kan använda dig av registret i en kartbok och sedan slå i en kartbok för att hitta information.
Begreppsförmåga
Du visar att du kan begreppen och använder de i ett sammanhang.
Du visar att du kan flera av Europas länder och kan sätta ut några av dessa på kartan.
Du visar att du kan några sjöar, berg och hav och kan sätta ut dessa på kartan.
Kommunikativ förmåga
Du visar att du kan sammanställa information du tagit reda på.