Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi VT 2016 åk 8 Nervsystemet och hormonsystemet samt sexualkunskap

Skapad 2015-03-04 15:30 i Norrbergsskolan Vaxholm Stad
Planering för området Nervsystemet och hormonsystemet samt sexualkunskap.
Grundskola 8 Biologi

Hur och varför sker informationsöverföring i vår kropp.

Att diskutera sexualkunskap.

Innehåll

Tidsplan

Under v 18 - 23 kommer vi att läsa om hjärnan och nervsystemet. Vi kommer också att ha undervisning kring sexualkunskap.

 

 

Mål

Vi kommer lära oss om

Hjärnan och nervsystemets uppbyggnad, funktion och samverkan.

Vad en reflex är.

Några problem och sjukdomar som kan påverka hjärnan.

Hormonsystemets uppbyggnad, funktion och samverkan.

Diskutera och ta ställning i frågor som rör sex och samlevnad.

Kunna dra egna slutsatser av den fakta du har lärt dig

Biologins metoder och arbetssätt

Hur man gör undersökningar och redovisar dessa i tabeller, diagram, och skriftliga rapporter.

Hur man källkritiskt granskar information och argument i olika källor och samhällsdiskussioner.

Bedömning

De förmågor jag bedömer är

Diskutera och ta ställning, hur väl du kan diskutera och föra ett resonemang samt hur väl du kan ta ställning för eller emot naturvetenskapliga argument.

Beskriva och förklara, hur väl du kan fundera och dra slutsatser.

Du kommer att bedömas enligt kriterierna nedan

Matriser

Bi
Norrbergsskolan NO-matris M

F
E
C
A
Ny nivå
Ny nivå
Använda begrepp, teorier och modeller
Eleven klarar ej att använda relevanta begrepp.
Eleven kan använda några av de begrepp, teorier och modeller som hör till avsnittet. Eleven använder dessa till viss del i rätt sammanhang.
Eleven kan förklara flera begrepp, teorier och modeller som hör till avsnittet. Eleven använder dessa oftast i rätt sammanhang.
Eleven använder och förklarar de relevanta begrepp, teorier och modeller som hör till avsnittet. Eleven använder dessa i rätt sammanhang.
Föra ett underbyggt resonemang samt skilja mellan fakta och värderingar
Eleven kan ej föra ett relevant resonemang.
Eleven använder relevant fakta som hör till frågan har få eller inga egna slutsatser. Eleven kan med stöd av kamrater eller lärare skilja på fakta och värderingar vid diskussioner och samtal.
Elevens resonemang är för det mesta logiskt och bygger på fakta. Eleven drar några egna slutsatser. Eleven kan med visst stöd skilja på fakta och värderingar vid diskussioner och samtal.
Elevens resonemang är logiskt och väl underbyggt vad gäller såväl fakta som egna slutsatser. Eleven skiljer på fakta och värderingar vid diskussioner och samtal.
Framföra och bemöta åsikter och argument
Eleven kan ej framföra sina egna åsikter eller ta ställning i frågor som rör människokroppen och i hälsofrågor.
Eleven framför någon åsikt och försöker bemöta argument i en diskussion med hjälp av sina faktakunskaper på ett sätt som till viss del för diskussionen framåt.
Eleven framför åsikter och bemöter argument i diskussioner med hjälp av sina faktakunskaper på ett sätt som för diskussionen framåt.
Eleven framför åsikter och bemöter argument med hjälp av sina faktakunskaper, med ytterligare fakta eller nya perspektiv, på ett sätt som för diskussionen framåt och fördjupar eller breddar den.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: