Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Träningsprogram Åk 9

Skapad 2015-03-04 15:44 i Hamburgsundskolan Tanum
Grundskola F – 9
Vi kommer arbeta med egenplanerad idrott. Du ska planera en lektioner som innehåller uppvärmning, styrka, nedvarvning och stretch.

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Att lära sig träna allsidigt för en bra hälsa och stärka kroppens rörelseapparat. 

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Förmåga att:

 

- sätta upp mål för din träning och andra fysiska aktiviteter.

- planera din träning och andra fysiska aktiviteter.

- resonera och utvärdera kring hur fysiska aktiviteter påverkar hälsan och den fysiska förmågan.

- förebygga skador inom olika aktiviteter.

Undervisning – Genomförande och tidsplan

 

Du kommer under perioden få:

- Teoretisk genomgång av styrketräning.

- Skapa övningar för olika muskelgrupper och jobba med dem under lektionstid.

- Planera för uppvärmning och stretch till valda muskelgrupper.

- Praktiskt testa övningarna i idrottshallen.

- Reflektera över träningsprogrammets uppbyggnad.

 

Din uppgift är att sätta upp mål för samt planera, genomföra och utvärdera ett eget träningsprogram. Utgå från din egen fysiska förmåga och din träningsstatus samt vad du vill förbättra.

 

I ditt träningsprogram ska följande moment finnas med

1. Sätta upp mål för din träning. Det ska vara långsiktiga mål som gör att du stärker din hälsa eller för tävlingsinriktad träning. 

2. Planera din träning av valda muskelgrupper och anpassa övningarna till det. Glöm inte uppvärmning och nedvarvning.

3. Förebygga skador genom att beskriva hur du väljer rätt uppvärmning och stretch samt övningar, belastning och träningsform för din kropp.

4. Utvärdera ditt mål och din träning och dra slutsater kring den. Använd frågorna nedan till hjälp. 

 

Reflektioner efter avslutad period. 

Reflektera kring arbetsområdet och beskriv hur du tänkt kring nedanstående punkter. Glöm inte att motivera dina svar!!

• Har du kunnat följa din planering? Varför / Varför inte?
• Vad har gått bra? / Vad har inte gått bra?
• Hur kan du göra något annorlunda till nästa gång?
• Om du skulle göra om uppgiften igen skulle du då göra på samma sätt? Motivera ditt svar!
• Har din fysiska förmåga och hälsa påverkats av träningen och i så fall i vilket avseende/vilka avseenden?
• På vilket sätt kan den fysiska förmågan och hälsan påverkas av träningsprogrammet och av andra faktorer som till exempel kost, sömn och tidigare erfarenhet av fysisk aktivitet?

 

Redovisning sker genom att lämna in planering och utvärdering i classroom.

 

För att uppnå lägsta kunskapskravet ska du minst kunna:

Kopplingar till läroplanen

 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Lgr11
 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  7-9
 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  7-9
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
  Idh  7-9
 • Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
  Idh  7-9
 • Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
  Idh  7-9
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
  Idh  7-9
 • Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning.
  Idh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.
  Idh  E 9
 • Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
  Idh  E 9
 • Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 9
 • Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
  Idh  E 9

Matriser

Styrkeprogram

Sätta upp mål
Eleven kan sätta upp mål som i huvudsak är realistiska och motiverade.
Eleven kan sätta upp mål som är relativt realistiska och motiverade.
Eleven kan sätta upp mål som är realistiska och motiverade.
Planera
Eleven kan välja aktiviteter/övningar, träningsfrekvens och intensitet som i huvudsak är motiverade och anpassade till träningsprogrammets mål.
Eleven kan välja aktiviteter/ övningar, träningsfrekvens och intensitet som är relativt väl motiverade och anpassade till träningsprogrammets mål.
Eleven kan välja aktiviteter/ övningar, träningsfrekvens och intensitet som är väl motiverade och anpassade till träningsprogrammets §mål.
Utvärdera
Eleven kan ge en enkel och till viss del underbyggd beskrivning av träningsprogrammets förväntade effekter på den fysiska förmågan och hälsan samt sätta detta i relation till egna upplevelser.
Eleven kan ge en utvecklad och relativt väl underbyggd beskrivning av träningsprogrammets förväntade effekter på den fysiska förmågan och hälsan samt sätta detta i relation till egna upplevelser.
Eleven kan ge en väl utvecklad och väl underbyggd beskrivning av träningsprogrammets förväntade effekter på den fysiska förmågan och hälsan samt sätta detta i relation till egna upplevelser.
Hälsa och livsstil
Eleven kan ge enkla exempel på och föra en till viss del underbyggt resonemang om hur fysiska, psykiska och sociala aspekter av hälsan påverkas av träning och andra faktorer.
Eleven kan ge utvecklade exempel på och föra ett relativt underbyggt resonemang om hur fysiska, psykiska och sociala aspekter av hälsan påverkas av träning och andra faktorer.
Eleven kan ge välutvecklade exempel på och föra ett väl underbyggt resonemang om hur fysiska, psykiska och sociala aspekter av hälsan påverkas av träning och andra faktorer.
Förebygga skador
Du kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Du kan på ett relativt väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge utvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Du kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: