Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bok och film: Lord of the flies

Skapad 2015-03-04 17:13 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Med hjälp av boken och filmen "Flugornas herre" kommer vi att behandla ämnet grupptryck. Du övar på din förmåga att förstå och tolka innehållet i engelska och att kunna formulera dig i tal och skrift.
Grundskola 8 Engelska
...

Innehåll

Syfte

Syftet med detta arbetsområde är att du ska få möjlighet att öva på att förstå och kunna tolka innehållet, samt att kunna formulera dig och kommunicera i tal och skrift.

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Innehåll

I detta ämnesområde kommer vi att arbeta med både boken och filmen "Flugornas Herre" och använda den som bas för efterföljande muntliga och skriftliga etiska diskussioner. Du kommer att få argumentera för dina åsikter, både i helklass, i grupper samt ensam skriftligt. Vi använder oss av fiktion i dramatiserad form, men även av skriftlig information i form av texter från internet som behandlar ämnet.

Du kommer att få öva samtal och diskussioner, samt öva på din förmåga att skriftligt kommunicera dina åsikter.

Kopplingar till läroplan

 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Samtal och diskussioner samt argumentation.

Arbetsgång

Med start v 10 kommer vi att arbeta med detta avsnitt. Vi kommer att läsa boken och svara på frågorna till dem olika kapitel. I gruppor och i helklass kommer vi att diskutera karaktärerna och viktiga aspekter kring boken, tex symboler och budskap. Därefter kommer vi att se filmen "Flugornas Herre" och ha efterföljande muntliga diskussioner, både i helklass samt i mindre grupper. Här kommer du att få möjlighet att visa på din förmåga att muntligt redovisa dina tankar och åsikter. Avsnittet kommer att avslutas med en skriftlig uppsats, där du kommer att få tillfälle att visa din förmåga att skriftligt berätta och redovisa dina tankar och funderingar.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: