👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fg PP Viajando en el mundo hispanohablante

Skapad 2015-03-05 10:29 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Ett arbetsområde som lämpar sig för att reflektera över kulturella företeelser och hur livet ser ut i den spansktalande världen. Eleverna ska blogga på olika sätt, och också delta i muntlig interaktion.
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
I den här arbetsområdet ska ni ger er ut på en fiktiv resa i den spansktalande delen av världen och göra djupdykning i ett eller flera länder. Ni ska låtsas som om ni reser omkring och lämnar rapporter från er resa på olika sätt. Ni kommer också att ringa och prata med dem där hemma som undrar hur ni har det och vad ni har upplevt.

Innehåll

Mål

Tanken med området är att ni, mer än vi gjort tidigare, ska placera er i den spansktalande delen av världen, och reflektera över vad man gör, hur man gör det och vad som ni upplever är de största skillnaderna mot hur livet levs i Sverige. När ni skriver om de olika platserna och vad ni gör ska ni fundera över vilka typer av verbformer som känns lämpliga. Exempelvis är pågåendeformen en riktig foto-form som vi ska gå igenom. Modala hjälpverb och olika andra verbformer som anger tid är naturliga ingredienser i all produktion av spanska.  

 

 

Arbetets innehåll

Inom arbetsområdet ska ni på olika sätt både planera vad ni vill få fram och använda ett bra sätt att få fram det, reflektera över kultur och liv i den spansktalande världen, och öva och lära er improvisera muntlig interaktion, i det här fallet i form av någon typ av ett fingerat telefonsamtal. 

Arbetssätt och redovisningsform

Ni ska skapa en blogg, och där ge er ut på en låtsas-resa. Er blogg kan innehålla längre kommentarer, och ibland kanske en kort inspelning. Om det passar går det också att infoga andra typer av presentationer, som exempelvis Prezis. Ni ska samtala med någon som ni inte reser med. 

Visa din kunskap - Bedömning

Ert fortlöpande arbete med er blogg kommer att bedömas, liksom er förmåga att delta i muntlig improviserad interaktion. Det sätt som ni kommenterar företeelser i den spansktalande världen kommer också att bedömas. 

Reflektion

 •  Vad vet du om den spansktalande världen och hur får du reda på mer?
 • Hur väljer du hur du ska uttrycka dig på spanska?
 • Hur förbereder du dig för att kunna improvisera (går det)?
 • Hur påverkas din förståelse av världen med hjälp av ditt språkval?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  M2  A 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  M2  A 9
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  M2  A 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  M2  A 9
 • Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  M2  A 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  M2  A 9
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  M2  A 9

Matriser

M2
Reflektera över kulturella skillnader mspr 2

Reflektion och jämförelse

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kulturella kommentarer
Eleven kommenterar i enkel form någon företeelse i något sammanhang eller område där språket används.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.
Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.
Jämförelser
Eleven kan göra någon jämförelse med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kan göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kan göra översiktliga jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

M2
Fg Spanska muntlig förmåga och interaktion, utan publik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Vilja och förmåga att samtala
Du tar initiativ och försöker föra samtalet vidare med kompisens/ lärarens stöd.
Du deltar aktivt i samtalet.
Du använder dig av fungerande strategier för att återuppta en tråd när samtalet går i stå.
Du utvecklar och fördjupar samtalet.
Flyt (och förmågan att lösa språkliga problem)
Din spanska är hackig och med många avbrott.
Du talar bitvis med flyt.
Du talar oftast med flyt.
Du uttrycker dig ledigt med flyt och säkerhet.
Uttal och intonation
Du har vissa svårigheter med ditt uttal, vilket ibland hindrar förståelsen.
Du uttalar de flesta ord rätt, men intonationen påverkas tydligt av modersmålet.
Du uttalar orden rätt och med god intonation.
Du uttalar orden rätt och med god intonation och inlevelse.
Ordförråd, dvs ord och uttryck
Du gör dig förstådd, men ditt innehåll är ibland otydligt.
Du gör dig förstådd med ett enkelt, vardagligt språk.
Du uttrycker dig varierat och i huvudsak korrekt.
Du kan välja ord och uttryck efter situation och mottagare.
Grammatik (meningsbyggnad och struktur)
Du gör grammatiska fel som ibland stör förståelsen.
Du gör dig förstådd trots grammatiska fel.
De grammatiska fel du gör stör inte förståelsen, trots varierad meningsbyggnad och varierade strukturer på dina uttryck.
Du uttrycker dig med hjälp av avancerade och varierade strukturer och i huvudsak korrekt.