Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia åk 6

Skapad 2015-03-05 14:22 i Gantofta skola Helsingborg
Behandlar tidsåldrarna Stormaktstiden, Frihetstiden, Gustavianska tiden samt 1800-talet.
Grundskola 6 Historia

Innehåll

Syfte + centralt innehåll

Konkreta kunskaps mål:
 Stormaktstiden
Du ska känna till:
*Vad följande ord och begrepp är eller betyder:
Lärd, riksskattmästare, flotta, katoliker, protestanter, adla, förmyndare, torp, besvärjelser, tinget, tortera, arkiv, olyckskorp, sultan, skyttegravar, tsar, enväldig, katakesen
*Vilka källor från 1600-talet som finnsOlika folkslag och språk som fanns i Sverige under stormaktstiden
*Vad häxjakterna var för något
*Vad de olika regenterna under perioden gjorde och vad som kännetecknar dem.
*Olika krig under stormaktstiden och orsakerna till dessa
*Hur Sveriges gränser ändras under perioden
*Hur levnadsvillkoren var under perioden beroende på om man var kvinna, man, barn, bonde eller adel.
*Något om hur det såg ut i övriga Europa under samma period

Mål Frihetstiden och Gustavianska tiden

Du ska känna till:
* vad följande ord är eller betyder:
Lossa, exportera, importera, arrendera, bruk, församling, reform, tryckfrihet, kronprins, enväldig.
*Varför Frihetstiden fått sitt namn.
*Vad en borgare var.
*Skillnaden mellan bönder och lantarbetare
*Vad en fattigstuga var.
*Några exempel på vetenskapsmän/kvinnor från upplysningstiden.
*Några exempel på Gustav den tredjes reformer.
*Hur mycket makt man hade på denna tid beroende på om man var piga, borgarfru, bonde eller adel.
*Varför folk tyckte som de gjorde om Gustav den tredje.
*Något om hur det såg ut i övriga världen under denna tid.

Mål 1800-talet

Du ska känna till:
*Vad som hände med kungamakten i början på 1800-talet och varför detta hände.
*Vem som var den första kungen i vår nuvarande kungasläkt.
*Varför Sveriges befolkning ökade under 1800-talet.
*Varför ökningen skapade fattigdom i Sverige.
*Vad ett barnhus var och vilken uppgift dessa hade.
*Vad industrialismen är.
*Vilka som arbetade i industrierna.
*Vilka som ville ändra på riksdagen i början 1800-talet.
*Varför det fanns barnarbete.
*Något om kampen för rättvisa och ökad rösträtt på 1800-talet.
*Något om hur det såg ut i övriga världen på denna tid.

Så här arbetar vi

Vi kommer bland annat att arbeta med att:- läsa faktatexter bl a i vårt läromedel Puls.
Klassläraren håller kontinuerliga föreläsningar under arbetets gång.
Vi tittra på filmer.
Vi arbetar med skriftliga uppgifter
Vi för diskussioner i grupp

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma dina förmågor (se matris) genom din delaktighet på lektionerna, skriftliga prov, andra skriftliga och muntliga uppgifter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Sveriges och Nordens ekonomiska och kulturella globala utbyte, till exempel i form av järnexport och genom resor till Asien.
  Hi  4-6
 • Jordbrukets omvandling och dess konsekvenser för människor.
  Hi  4-6
 • Den stora folkökningen samt dess orsaker och konsekvenser för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Framväxten av parlamentarism, partiväsen och nya lagar i Sverige.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel dagböcker och arkivmaterial, kan berätta om Sveriges historia och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Historia matris år 4-6

Rubrik 1

E
C
A
Faktakunskaper
Du har baskunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Du har goda kunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Du har mycket goda kunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Analysera orsaker och följder
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett enkelt sätt.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett utvecklat sätt.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett välutvecklat sätt.
Utvecklingslinjer
Hur olika tidsperioder hänger ihop.
Du kan undersöka hur möten mellan kulturer, in- och utvandring, politik och hur människorna lever har förändrats genom historien. Du beskriver hur olika tidsperioder hänger ihop på ett enkelt sätt.
Du kan undersöka hur möten mellan kulturer, in- och utvandring, politik och hur människorna lever har förändrats genom historien. Du beskriver hur olika tidsperioder hänger ihop på ett utvecklat sätt.
Du kan undersöka hur möten mellan kulturer, in- och utvandring, politik och hur människorna lever har förändrats genom historien. Du beskriver hur olika tidsperioder hänger ihop på ett välutvecklat sätt.
Använda historisk kunskap
Du kan diskutera hur förändringar inom in- och utvandring, politik, hur människor lever och möten mellan kulturer har påverkat den tid vi lever i. Du motiverar det du tycker med enkla exempel från förr i tiden.
Du kan diskutera hur förändringar inom in- och utvandring, politik, hur människor lever och möten mellan kulturer har påverkat den tid vi lever i. Du motiverar det du tycker med utvecklande exempel från förr i tiden.
Du kan diskutera hur förändringar inom in- och utvandring, politik, hur människor lever och möten mellan kulturer har påverkat den tid vi lever i. Du motiverar det du tycker med välutvecklade exempel från förr i tiden.
Använda historiska källor
Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur männsikor lever. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur källorna kan användas.
Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur männsikor lever. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur källorna kan användas.
Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur männsikor lever. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur källorna kan användas.
Hur historia används och historiska begrepp
Du kan visa och förklara spår av historien i den tid vi lever i. Du diskuterar på ett enkelt sätt varför det finns likheter och skillnader i olika beskrivningar av tidsperioder, händelser och personer.
Du kan visa och förklara spår av historien i den tid vi lever i. Du diskuterar på ett utvecklat sätt varför det finns likheter och skillnader i olika beskrivningar av tidsperioder, händelser och personer.
Du kan visa och förklara spår av historien i den tid vi lever i. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt varför det finns likheter och skillnader i olika beskrivningar av tidsperioder, händelser och personer.
Hur historia används och historiska begrepp
Du kan använda historiska begrepp på ett ganska bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.
Du kan använda historiska begrepp på ett bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.
Du kan använda historiska begrepp på ett mycket bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: