👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modersmål-Polska åk 7-9

Skapad 2015-03-05 14:24 i Modersmål Ale Ale
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Undervisningen i ämnet modersmål ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om sitt modersmål. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Undervisningen ska bidra till att eleverna erövrar kunskaper om modersmålets uppbyggnad och blir medvetna om modersmålets betydelse för det egna lärandet i olika skolämnen.

Innehåll

Mål
SKRIVA
• Du ska lära dig att skriva en text med ett tydligt och korrekt innehåll så att andra förstår vad du vill ha sagt.
• Du ska lära dig att utveckla och förbättra dina texter.
• Du ska lära dig att använda dig av miljö, person och känslor i dina texter.
• Du ska känna till och kunna använda skrivregler och grammatik.
LÄSFÖRSTÅELSE
• Du ska lära dig att läsa olika typer av texter.
• Du ska utveckla läsförmågan och läsförståelse.
• Du ska kunna stavningsregler för olika ljud på polska.

Så här kommer vi att jobba

• Vi kommer att läsa och skriva olika texter.
• Vi kommer att träna på texter och språkuppbyggnad.

Jag kommer att bedöma;

• Din förmåga att tala och kommunicera på polska.
• Din användning av ordförrådet.
• Din förmåga att förstå polska texter.
• Din förmåga att sammanfatta textens innehåll.
• Din förmåga att skriva på polska.
• Din förmåga att använda grammatiska regler.
• Din förmåga att resonera kring textens innehåll.
• Kunskap om kultur och samhälle.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa olika texter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Ml  A 9
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven mycket god läsförståelse.
  Ml  A 9

Matriser

Ml
Modersmål-Polska åk 7-9

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tala
Uttalar och uttrycker sig så mottagaren förstår. Säger enstaka enkla ord och fraser.
Uttrycker sig tydligt och säkert. Berättar och beskriver om vardagliga arbetsområden.
Uttrycker sig tydligt och säkert. Har med ett bra ordförråd/ språk. Utvecklar sitt innehåll om vardagliga ämnen, genom att beskriva och förklara med ett varierat språk.
Skriva
Uttrycker sig så mottagaren förstår. Använder enkla ord och meningar.
Uttrycker sig tydligt och säkert. Berättar och beskriver med enklare meningar om vardagliga situationer.
Uttrycker sig tydligt och säkert. Har med ett bra ordförråd/ språk. Utvecklar sitt innehåll om vardagliga ämnen, genom att beskriva och förklara med ett varierat språk.
Kommunicera Samtala och förstå
Deltar i samtal på ett enkelt sätt om något välbekanta områden. Använder främst givna ord/fraser. Ställer och besvarar enkla frågor inom välbekanta områden.
Deltar i samtal om både välbekanta och nya situationer. Använder sitt ordförråd för att utveckla sitt budskap/samtalet. Ställer och besvarar frågor, samt följdfrågor för att bidra till att föra samtalet vidare.
Deltar i samtal utan att vara förberedd och i olika situationer. Använder sitt ordförråd på ett säkert sätt för att utveckla budskapet/samtalet. Ställer och besvarar frågor och följdfrågor, löser språkliga problem för att utveckla samtalet vidare.
Hantera språket
Finns fel som förstör, vilket gör att mottagaren har svårt att förstå. (t.ex. stavning, uttal, grammatik, språkriktighet…)
Finns enstaka fel, men mottagaren förstår av sammanhanget.
Har ett korrekt språk, så mottagaren förstår utan problem.
Ta ansvar för sin språkinlärning
Kan följa enklare instruktioner och planeringar.
Tar ansvar för och gör även egen planering att utgå från.
Tar eget ansvar för lärandet. Är systematisk, samt planerar självständigt och tillsammans med andra.