Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Genetik och evolution

Skapad 2015-03-07 18:12 i Förslövs skola F-9 Båstad
Genetik och evolution
Grundskola 9 Biologi
Genetik är läran om det biologiska arvet. Med hjälp av genetiken kan vi bättre förstå hur livet fungerar och hur egenskaper kan gå i arv från föräldrar till barn. Hur började egentligen livet? Långt innan det fanns människor levde dinosaurierna. Varför dog de ut? Det ska vi ta reda på!

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

 

 • Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen.
 • Genomföra systematiska undersökningar i biologi.
 • Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa.

 

Centralt innehåll

 • Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.
 • Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst.
 • Evolutionens mekanismer och uttryck.
 • Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
 • Ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö.
 • Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

 • Skriftligt och muntligt beskriva och förklara begrepp och modeller.
 • Genomföra systematiska undersökningar.
 • Deltaga i diskussioner 

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

 • Din förmåga att beskriva, förklara samband och använda begrepp, modeller och teorier.
 • Din förmåga att kommunicera och resonera.
Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

 • Gemensamma genomgångar och övningar då vi går igenom begrepp och modeller. Avslutas med ett skriftligt prov.
 • Enskild uppgift om upptäckter och deras betydelse inom genetik/evolution
 • DiskussionerDokumentationMatriser

Bi
Genetik och evolution

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Diskussioner
Frågor, åsikter & argument
Du deltar inte i diskussioner.
I diskussionerna ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Begrepp
Biologiska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Du saknar grundläggande kunskaper.
Du har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Begrepp
Upptäckter och deras betydelse
Du kan ge inte exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: