👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig presentation - Tema Världen

Skapad 2015-03-08 17:15 i Torpskolan Lerum
Du har på so-lektionerna arbetat med Världen och gjort en egen landanalys av ett valfritt land. Du ska nu presentera ditt arbete muntligt inför klassen.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Du ska få göra en muntlig presentation om ett land i världen med hjälp av din ipad och keynote.

Innehåll

Lgr 11

Du kommer få utveckla nedanstående förmågor och möta nedanstående centrala innehåll. 

Information om Presentationen

Du har under ett antal veckor arbetat med att göra en landanalys på SOn:n av ett valfritt land. Dina nya kunskaper ska du nu få redovisa och presentera muntligt inför klassen. 

 1. Du ska göra ett framträdande inför hela klassen där du ska prata om ditt land. Du har fått givna punkter som ditt arbete ska innehålla.
 2. Du har sorterat dina faktauppgifter och gjort i ordning en Keynote som du ska använda dig av när du redovisar. Keynoten är ditt digitala hjälpmedel som du ska använda dig av under redovisningen. 
 3. Redovisningen ska vara ca 5 minuter lång. 
 4. Du redovisar ditt land med start under vecka 8. 
 5. När du genomför din muntliga presentation så kommer jag bedöma dessa delar:

Innehåll: Här handlar det om vad du säger i presentationen, om presentationen har en röd tråd och en bra struktur. Strukturen handlar om de olika delarna inledning, huvuddel och avslutning. 

Kommunikation: Här handlar det om hur mycket ögonkontakt du har med din publik, hur högt och tydligt du talar, om du visar engagemang och väcker intresse.

Språk: Här handlar det om hur väl du anpassar ditt språk efter din mottagare, alltså din publik. Om du använder ord och begrepp som passar mottagarna; vilken språklig nivå du ligger på. 

 

Tips som du kan använda dig av

Talaren

 • Har ögonkontakt med åhörarna.
 • Verkar säker och lugn.
 • Visar engagemang.
 • Talar lagom högt och tydligt med pauser.

Talaren och innehållet

 • Har ett tydligt syfte med presentationen.
 • Är kunnig i ämnet.
 • Kan anpassa presentationen till tiden.

Talaren och uppläggningen

 • Väcker intresse genom inledningen.
 • Ger konkreta exempel.
 • Formulerar en tydlig avslutning.
 • Anpassar språket till åhörarna och ämnet.

Tips för en bra inledning

 • Det är viktigt med en bra inledning, för det är då man ska få kontakt med sina åhörare. Här är några tips på hur du kan få inledningen intresseväckande:
 • Anknyt till lyssnarna eller någon aktuell händelse.
 • Slå fast att det du ska säga är viktigt.
 • Ställ frågor som väcker lyssnarnas nyfikenhet.
 • Börja gärna med ett citat.
 • Berätta en historia som knyter an till det som du ska säga.
 • Visa en bild.
 • Spela ett musikstycke eller någon annan ljudillustration.
 • Avslutningen ska också vara kort. Den ska tala om att nu är det snart slut. Lyssnarna blir förvånade om du plötsligt bara slutar prata. Du kan ge signaler som att slutet närmar sig genom att säga: avslutningsvis, sammanfattningsvis, till sist eller jag vill sluta med att.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Svenska kunskapskrav år 7-9 Lgr 11

Muntlig presentation inför publik

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Muntlig presentation
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur, innehåll och språk och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur, innehåll och språk och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur, innehåll och språk och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang