👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hemortens historia och livet förr åk 1.

Skapad 2015-03-08 18:21 i Åsaskolan F-2 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Du ska få ta dig tillbaka i historien och få lära dig om hur det var förr. Hur hade barnen det? Hur kunde det se ut i en familj? Finns det några likheter med för och idag?
Grundskola 1 Svenska Bild SO (år 1-3)
Du ska få ta dig tillbaka i historien och få lära dig om hur det var förr. Hur hade barnen det? Hur kunde det se ut i en familj? Finns det några likheter med för och idag?

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska utveckla din förmåga att:

 • skriva enkla meningar utifrån fakta 
 • tala inför en grupp
 • läsa texter och sedan återge dem muntligt och skriftligt
 • reflektera över livsvillkor förr i tiden

 

 

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • skriva enkla meningar utifrån fakta 
 • tala inför en grupp
 • reflektera över livsvillkor förr i tiden

Hur:

 • du får muntlig och skriftlig feedback på det du har skrivit
 • jag lyssnar på dig när du läser och återberättar enskilt och i grupp
 • jag lyssnar på dina reflektioner kring "förr i tiden"
 • jag lyssnar på ditt resonemang när du målar dina bilder

 

Undervisning och arbetsformer

Så här kommer vi att arbeta:

- se på film
- titta på bilder
- skoldag som det var förr i tiden
- läsa texter
- intervjua någon som var med förr
- skriva faktatexter
- Kanske besöka vårt hembygdsmuseum
- Vi kan leka lekar man lekte förr

 



Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.
  Bl  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  A 6
 • Eleven kan föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
  Bl  A 6
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3
 • Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
  SO   3