Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värme och meteorologi VT-15 Skånhälla

Skapad 2015-03-09 17:39 i Medarbetarsamtal Ylva Engvall Mölndals Stad
Temperatur, värmetransport och meteorologi
Grundskola 8 – 9 Fysik
Under denna period får du träna på att inhämta fakta om temperatur, värmetransport och meteorologi.

Innehåll

Följande mål ligger till grund för arbetsområdet:

Centralt innehåll inom arbetsområdet:

Mål

       När vi jobbat färdigt med området värme och meterologi

       Skall du:

 • Veta vad som menas med värme.
 • veta hur värme påverkar olika material.
 • känna till celsius, fahrenheit- och kelvinskalan
 • känna till begreppet värmeenergi.
 • känna till ett ämnes olika faser.
 • känna till fasövergångarna smältning, kokning och kondensering.
 • känna till hur värme kan transporteras.
 • veta hur solen skapar väderlek på jorden.
 • kunna tyda en väderkarta.
 • veta hur högtryck och lågtryck bildas.
 • kunna förklara några väderfenomen.
 • förstå skillnaden mellan väder och klimat.

 

 

Undervisning (arbetsformer och lärande)

Du kommer att få utveckla dina förmågor inom det aktuella arbetsområdet genom: 

 • att söka och använda naturvetenskaplig information.
 • Väderobservationer
 • Filmer
 • att presentera en egen väderprognos.

 

 

Bedömning

 •  Presentation av en väderprognos.

          Innehållet i din väderpresentation:

         Att visa och förklara de olika vädersymbolerna,

         Förklara vad en kallfront/varmfront är och Högtryck/Lågtryck,

         Förklara några väderfenomen som snö, hagel mm.

 •  Prov.

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Väderfenomen och deras orsaker. Hur fysikaliska begrepp används inom meteorologin och kommuniceras i väderprognoser.
  Fy  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Fysik; Värme&Meteorologi år 7-9 Skånhälla

F
Du når inte upp till kunskapskravet för E
E
C
A
Använda information & anpassa framställning
Du kan använda naturvetenskaplig information på ett ganska bra sätt i diskussioner, enkla texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett ganska bra sätt till budskap och mottagare.
Du kan använda naturvetenskaplig information på ett bra sätt i diskussioner, utvecklade texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett bra sätt till budskap och mottagare.
Du kan använda naturvetenskaplig information på ett mycket bra sätt i diskussioner, välutvecklade texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett mycket bra sätt till budskap och mottagare.
Begrepp, modeller & teorier
Du har baskunskaper om energi och materia. Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop i fysiken. Du använder fysikens begrepp, modeller och teorier på ett ganska bra sätt.
Du har goda kunskaper om energi och materia. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i fysiken. Du använder fysikens begrepp, modeller och teorier på ett bra sätt.
Du har mycket goda kunskaper om energi och materia. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i fysiken på ett välutvecklat sätt. Du använder fysikens begrepp, modeller och teorier på ett mycket bra sätt.
Fysikaliska samband i vardagsliv & sammhälle
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur värmetransport, temperatur och meteorologi hänger ihop med saker som händer i vardagen och i samhället. Du ger exempel på hur det hänger ihop på ett enkelt sätt med andra saker i fysiken.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur värmetransport, temperatur och meteorologi hänger ihop med saker som händer i vardagen och i samhället. Du ger exempel på hur det hänger ihop på ett utveckat sätt med andra saker i fysiken.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur värmetranspotr, temperatur och metrologi hänger krafter och rörelser hänger ihop med saker som händer i vardagen och i samhället. Du ger exempel på hur det hänger ihop på ett välutvecklat sätt med andra saker i fysiken.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: