Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP- multiplikation och division ht-2018

Skapad 2015-03-10 08:53 i Öjersjö Brunn Partille
Grundskola 4 Matematik
När du har arbetat färdigt med multiplikation och division så skall du ha utvecklat förmågan att lösa vardagsproblem och att föra matematiska resonemang.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
• formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, samt
• välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Centralt innehåll

Konkretisering av målen - elevernas mål

Du skall efter avslutat arbetsområde kunna:

 • förklara sambandet mellan addition och multiplikation,
 • automatisera multiplikationstabellerna upp till 10 * 10,
 • multiplicera ental, tiotal och hundratal t.ex. 6 * 30, 6 * 300,
 • förklara samband mellan multiplikation och division,
 • göra beräkningar med större tal t.ex. 6 * 125,
 • använda kort division t.ex. 411/3

 

Så här kommer vi att arbeta

 • föreläsningar,
 • på datorn med bl.a. digilär
 • gruppuppgifter,
 • eget arbete,
 • diskussioner,
 • läxor på nomp.se, och
 • skriftliga diagnoser under arbetsområdet.

Kunskapskrav

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: