Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Revolutionernas tid

Skapad 2015-03-10 13:04 i Fuxernaskolan Lilla Edet
Ett arbetsområdet om tre viktiga revolutioner, den amerikanska, franska samt den industriella revolutionen.
Grundskola 8 Historia
1700-talet var förändringarnas tid. Nya tankar om frihet och rättigheter som vi idag anser som självklara såg dagens ljus. Är vi alla födda lika och självständiga och vilka räknas som alla? Amerikanarna använde sig av det nya och slängde ut engelsmännen, fransmännen gjorde sig av med sin kung. En helt annan revolution började också på 1700-talet, ångmaskinen och nya tekniker uppfanns, helt plötsligt kunde en maskin göra flera människors arbete, vad innebar det?

Innehåll

Syfte

Central innehåll

Arbetssätt

- Genomgångar

- Läsning och arbete med texter.

- Enskilda skrivuppgifter

- Gruppuppgifter muntligt och skriftligt.

- Film

Bedömning

- Du visar dina kunskaper både muntligt och skriftligt, görs löpande under lektionspassen.

- Läxförhör och skriftligt prov.

- Din förmåga att se samband mellan händelser, orsaker och konsekvenser.

- En fördjupning av händelse under denna tid

Uppgifter

 • Slaveri och triangelhandel

 • Ord och Begrepp amerikanska revolutioner

 • Amerikanska revolutionen frågor s.326.

 • Bildserien Franska revolutionen.

 • Frågor Amerikanska revolutionen 1.

 • Bildserie amerikanska revolutionen

 • Frågor till texthäftet om Franska revolutionen.

 • Frågor till industriella revolutionen.

 • Arbetsuppgifter till texten om amerikanska revolutionen.

 • Bildserien till franska revolutionen s.342-343.

 • Presentationsuppgift Industriella revolutionen

 • Presentationsuppgift Industriella revolutionen

 • Frågor till Industriella revolutionen.

 • Jämför revolutionerna

 • Frågor till franska revolutionen.

 • Bildserien till franska revolutionen

 • Presentationsuppgift om Industriella revolutionen.

 • Upplysningsfilosofer

 • Upplysningsfilosofer

 • Jämför revolutionerna

 • Inlämning om en uppfinning.

 • Inlämning om en uppfinning

 • Inlämningsuppgift om en uppfinning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.
  Hi  7-9
 • Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
  Hi  7-9
 • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.
  Hi  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: