Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - Geometri

Skapad 2015-03-10 14:09 i Västra Berga skola Helsingborg
Grundskola 4 – 5 Matematik

Nu ska vi mäta och lära oss om olika former och objekt....

Innehåll

Från Lgr11

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Geometri Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  4-6
  Geometri Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
 • Ma  4-6
  Geometri Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Våra mål

Du ska kunna:

 • uppskatta, mäta och rita sträckor
 • växla mellan olika längdenheter(1 m = 100 cm, 1 cm = 10 mm, 1 dm = 10 cm o.s.v.)
 • de vanligaste formerna och objekten som vi kommer att arbeta med och kunna beskriva dem
 • räkna ut omkretsen på kvadrater, rektanglar, månghörningar och trianglar.
 • räkna ut arean på kvadrater och rektanglar
 • skillnaden på rät, spetsig och trubbig vinkel
 • lösa olika problem med hjälp av punkterna här ovanför

Bedömning och arbetssätt

Vi kommer att arbeta varierat med bl.a. gemensamma genomgångar och diskussioner, EPA, träna i boken, mattespel m.m.
Jag kommer att bedöma din förmåga att lösa problem inom området samt hur du resonerar och förklarar ditt mattetänk. Detta kommer jag dels att göra under lektionstid samt med ett prov i slutet av området.

Matriser

Ma
Matematik-matris åk 4-6

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Förståelse
- förmåga att själv förstå problemet
Behöver hjälp med att förstå problemet. Behöver hjälp med att finna information som ges.
Behöver hjälp med vissa delar för att förstå problemet. Använder inte den information som behövs.
Förstår problemet på egen hand. Använder information utan urval.
Förstår problemet genom att visa ett matematiskt samband och kan återge vad som ska göras. T.ex. med formler eller diagram. Använder informationen, tolkar och väljer den som är relevant.
Strategi
- startegisk kunskap (ha en plan för att lösa ett problem)
Behöver hjälp med att finna en strategi för att lösa problemet.
Behöver hjälp med att finna en strategi för att lösa problemet.
Har en strategi för att lösa problemet.
Har en tydlig och fungerande strategi för att lösa problemet.
Metodval (enskilt)
- Förmåga att kunna välja räknesätt/lösningsmetod för att lösa problemet
Behöver hjälp med att välja lösningsmetod.
Behöver viss hjälp med att välja lösningsmetod.
Väljer en metod som löser problemet.
Väljer den mest passande metoden, d.v.s. använder formler, diagram och tabeller för att lösa problemet.
Metodval (grupp)
- Förmåga att hitta lösning på problemet
Lyssnar men ger inga förslag.
Ger förslag men de passar inte alltid till problemet.
Ger förslag på hur man kan lösa problemet som för gruppens arbete vidare.
Utifrån gruppens diskussion ges förslag på hur man kan lösa problemet, vilket för gruppens arbete vidare.
Tolka resultat
- Förmåga att se svarets rimlighet (enheter, avrundning)
Siffrorna i resultatet är fel.
Siffrorna/resultaten i svaren är rimliga, men enheten saknas.
Siffrorna/resultaten i svaren är rimliga, men enheten är fel.
Resultaten i svaren är rimliga och med rätt enhet.
- Återkoppling till uppgiften
Svar saknas.
Svaret stämmer inte överens med uppgiftens fråga.
Svarar på delar av uppgiftens fråga.
Svarar på uppgiftens fråga samt förklarar.
Förmåga att förklara
- Muntligt
Behöver stödfrågor för att redovisa.
Den muntliga redovisningen går att följa men saknar vissa steg i lösningen.
Den muntliga redovisningen är tydlig och förklarar alla steg i lösningen. .
Förmåga att förklara
- skriftligt
Den skriftliga redovisningen är svår att följa för att flera steg i lösningen saknas.
Den skriftliga redovisningen går att följa men saknar vissa steg i lösningen.
Den skriftliga redovisningen är tydlig och förklarar alla steg i lösningen
Förmåga att förklara
- med ett matematiskt språk
Använder sällan det matematiska symbolspråket . Använder vardagsuttryck, t.ex. pussar, fyrkanter
Använder det matematiska symbolspråket, men gör misstag ibland. Använder korrekta matematiska ord blandat med vardagsuttryck.
Använder det matematiska symbolspråket på rätt sätt, t.ex. likhetstecken. Använder korrekta matematiska ord, t.ex. cirkel, bas.
Förmåga att förklara
- med ett konkret material
Saknar bilder som förtydligar uppgiftens innehåll.
Försöker använda bilder som förklarar uppgiftens innehåll.
Använder bilder för att förtydliga uppgiftens innehåll och lösning.
Förmåga att reflektera över matematikens betydelse i andra sammanhang. Kunna använda matematiska kunskaper i andra sammanhang.
Använder matematiska metoder som redskap för att redovisa uppgifter i andra sammanhang som vardagsproblem och skolämnen, t.ex. busstidtabell, bakning, kartor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: