Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema vatten

Skapad 2015-03-10 14:41 i Hallenskolan Mölndals Stad
Vattnets kretslopp, vattnets olika former och hur övergångarna till de olika formerna går till. Vilka material flyter eller eller sjunker i vatten.
Grundskola 1 – 2 NO (år 1-3)

Inom detta arbetsområde kommer du att få lära dig om vattnets kretslopp, både naturens eget kretslopp och vattnets kretslopp genom avlopp och rening. Om vattnets olika former; flytande, fast och gas samt övergångarna till dessa. Du ska även få utforska vilka material som flyter eller sjunker i vatten. Du kommer att få diskutera med kamrater och genomföra undersökningar och experiment samt göra enkla dokumentationer. Vi kommer också att titta på film.

Innehåll

Mål att kunna

 • vattnets tre former; fast, flytande och gas
 • övergångarna mellan de olika formerna; avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning
 • visa förståelse för hur vattnets kretslopp ser ut
 • berätta om några föremål som flyter eller sjunker i vatten

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • NO  1-3
  Material och ämnen i vår omgivning Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
 • NO  1-3
  Material och ämnen i vår omgivning Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Bedömning

Du ska få visa mig vad du lärt dig genom att:
- förklarar vattnets olika former och kretslopp i text och bild.
- genomföra, förklara och dokumentera enkla experiment. 
- delta i gemensamma diskussionerna om vatten.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: