Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Din Pubertet och Sexualitet Gs

Skapad 2015-03-10 21:52 i Skallbergsskolan Västerås Stad
Ett tema inom NO-ämnet. Temat handlar om pubertet och sexualitet och syftar till att öka elevers kunskaper om detta och vad det innebär för dem själva och den egna kroppen.
Grundsärskola 1 – 6 Naturorienterande ämnen
Vi arbetar med tema Pubertet och Sexualitet för att vi ska få lära oss om hur det påverkar oss och våra kroppar. Vi ska också lära oss ord som vi kan använda för att prata om sådant som rör vår kropp, vad som händer med den under puberteten och vår sexualitet.

Innehåll

Syfte med Tema Pubertet och Sexualitet

Vi arbetar med tema Pubertet och Sexualitet för att vi ska få lära oss om hur det påverkar oss och våra kroppar. Vi ska också lära oss ord som vi kan använda för att prata om sådant som rör vår kropp, vad som händer med den under puberteten och vår sexualitet.

Det är bra för dig att lära dig vilka ord du kan använda när du pratar om din kropp, vad som händer med den under puberteten. Till exempel om du vill fråga något och vill prata med någon om det. 

Centralt innehåll i temat Pubertet och Sexualitet

Du ska få lära dig om pubertet och sexualitet...

 • vad som händer med kroppen i puberteten
 • om din sexualitet
 • om reproduktion, dvs om hur barn blir till

Arbetsformer och Aktiviteter

När vi lär oss om pubertet och sexualitet ska vi:

 • Göra en planering tillsammans. Vi gör en tankekarta för att ta reda på vad vi tillsammans redan känner till. Vi listar ord och begrepp och frågor om sånt vi behöver lära oss mer om. 
 • läsa och titta i böcker
 • titta på filmer
 • med hjälp av bilder lära oss vilka ord man kan använda för att tala om sin kropp, sexualitet och pubertet
 • lära oss om pojkar och flickor och vad som skiljer sig åt
 • lära oss vad som händer med och förändras i den egna kroppen i puberteten
 • lära oss om relationer och att "känna ja och känna nej"
 • arbeta med materielet "vem är jag", avsnittet om "kropps-jaget".

Så här kan du visa dina kunskaper om pubertet och sexualitet

 När vi pratar om pubertet och sexualitet eller då vi jobbar med temat om detta kan du: 

Beskriva och berätta om några kroppsdelar och sinnen samt deras funktion och samband.

Använda ord, begrepp och symboler som har med kroppen, pubertet och sexualitet att göra.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Människokroppen och kroppsdelarnas namn och funktion.
  NO  1-6
 • Pubertet och hur den inverkar på individen. Sexualitet, reproduktion och olika slags relationer.
  NO  1-6
 • Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena för att, till exempel för att samtala om människa, djur och natur och för att utvärdera arbetsprocesser.
  NO  1-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan medverka i att beskriva några av människans kroppsdelar och sinnen och deras funktion och samband.
  NO  E 6
 • Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.
  NO  E 6
 • Eleven kan på ett delvis fungerande sätt beskriva några av människans kroppsdelar och sinnen och deras funktion och samband.
  NO  C 6
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.
  NO  C 6
 • Eleven kan på ett väl fungerande sätt beskriva några av människans kroppsdelar och sinnen och deras funktion och samband.
  NO  A 6
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.
  NO  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: