👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konstens grunder

Skapad 2015-03-11 12:57 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Ett bildstudieområde där vi arbetat med konstens 7 grunder, Linjer, Figurer, Former, Färger, Valörer/Nyanser, Perspektiv samt Yta/struktur.
Grundskola 3 Bild
Under stora delar av läsåret kommer vi arbeta med KONSTENS GRUNDER i ämnet bild. Genom detta bildstudieområde kommer du få kunskap om de byggstenar som används för att skapa ett visuellt konstverk. När du lärt dig om konstens grunder genom olika tekniker ges du möjlighet att göra egna arbeten baserade på dina nyvunna kunskaper, för att på så sätt utveckla din egen förmåga till bildskapande.

Innehåll

Målet med undervisningen är att...

Utveckla din förmåga att arbeta problemlösande, kombinera olika bildelement, ta egna initiativ, reflektera, analysera och kommunicera.

Undervisning, hur kommer vi att arbeta?

Du kommer få en kort introduktion om de 7 olika elementen som tillsammans bildar konstens grunder. Till detta får du även ett dokument där de 7 elementen beskrivs i ord och bild. Därefter får du möjlighet att lära känna och arbeta med konstens 7 grunder med hjälp av olika tekniker och material. Med linjer och figurer kommer du att få lära dig hur man komponerar och bygger upp en bild, figuren utvecklar vi till en tredimensionell form, vi färgsätter våra bilder med analoga-, varma/kalla-, samt komplementfärger för att befästa färglära. Med våra grundfärger samt svart och vitt tränar vi att blanda till olika nyanser/valörer. Vi lär oss olika tekniker för att skapa yta/struktur i bilden. Du kommer att få lära dig hur man tecknar perspektiv (förgrund, mittemellan och bakgrund). Teknikerna vi kommer använda oss av är bl a: teckna, måla, collage, frottage. I slutproduktionen använder du dina nyvunna kunskaper om konstens grunder och gör ett personligt verk. Du kommer under arbetets gång få bedöma dina arbeten/arbetsinsatser genom "Two stars and a wish"-formuläret.

Vi kommer bedöma på vilket sätt du...

 • följer instruktioner, kommer igång, prövar och omprövar, samt slutför ditt arbete.(Problemlösning)
 • kreativt kombinerar bildelementen för att få fram effekter och skapa uttryck.
 • reflekterar och kommunicerar över ditt arbete 
 • tar egna initiativ som leder arbetet framåt

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
  Bl  1-3
 • Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.
  Bl  1-3
 • Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.
  Bl  1-3