Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska år 8: Mis amigos

Skapad 2015-03-12 10:48 i Tanumskolan 7-9 Tanum
I detta tema fokuserar vi på den skriftliga förmågan och målet är att du kan berätta om och beskriva dig själv och en kompis.
Grundskola 6 – 9 Moderna språk - språkval
För att lära känna en ny person t.ex. via intemet är det viktigt att kunna beskriva dig själv och även förstå när någon beskriver sig själv.

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Målet för detta tema är att du skall kunna:

 • Ord för olika egenskaper och tillstånd

 • Maskulin och feminin form av adjektiv (tex. Bueno/buena).
 • Förstå frågor
 • Att det finns två verb för "att vara" på spanska (Ser och Estar) och när du använder vilket.

 • Berätta om dig själv, egenskaper, utseende, ålder och intressen

 • Berätta om någon annan
 • Känna till några spansktalande kändisar (t.ex Penélope Cruz, Shakira och Salma Hayek)

Förmågor att utveckla

 • Skriva
 • Läsa

 

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Prov v.45 (preliminärt)

- Läsförståelse (En intervju)

- Skriva om en kompis

Efter provet kommer du att få chans att rätta och förbättra din skriftliga presentation.

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Vi kommer att jobba med temat v.38-45

Undervisningen kommer att innehålla:

- ordlekar för egenskaper och tillstånd

- Texter i form av intervjuer och beskrivningar (från läroboken)

- Beskrivningar av kända spansktalande personer

- Kontaktannonser

mm.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Kunskapskrav
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
  M2  E 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  M2  E 9
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9

Matriser

M2
Bedömning: Mis amigos

Utveckla förmågan att
förstå och tolka innehållet i olika slags texter
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Utveckla förmågan att
formulera sig och kommunicera i skrift
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: