Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering förskolan Vita Bergen Drama

Skapad 2015-03-12 13:20 i Pysslingen Förskolor Vita Bergen Pysslingen
Förskola
...

Innehåll

Avd: Saltkråkan

Vårterminen 2016

Vad ska utvecklas?

Drama

Varför?

Vi ser att barnen gärna leker rollekar, klär ut sig och tycker om att själva initiera lekar som kräver samspel.

Vad har vi för mål?

Väcka lust och fånga barnens idéer och intresse, samt att tillföra nytt stoff. T ex genom att vidga karaktärers möjligheter, förmågor och roller.

Inkludera fler sätt att skapa på.

Varje barn utvecklar sin skapande förmåga och förmåga att bearbeta och förmedla sina upplevelser, tankar och erfarenheteter olika uttrycksformer som rörelse, drama osv. Pedagogerna arbetar medvetet, aktivt och utifrån varje barn.

 

Varje barn uttrycker sig i skapande, drama, dans, rörelse och musik. Både i den organiserade leken som i den fria leken. Varje barns förändrade lärande följs upp systematiskt

Målkriterier?

 

 

När vi ser att barnen vill, men framförallt vågar att agera dels för sin egen lust och inför andra.

Nuläge:

Barn har initierat grupplekar både ute och inne. Se också ”varför” ovanför.

Hur?

 

Vi ska introducera fler dramainslag under samlingen för att använda i fantasirummet och lekar.

Introducera en ny musiksaga i samlingen så alla barn får möjlighet att påverka innehållet.

 

Använda lärplattan att dokumentera och söka information tillsammans med barnen och skapa egna sagor via appar

Vem ansvarar för vad?

 Jenny och Urban

Tidssatt

Arbetet med skapande ska löpa på och utvecklas under vårterminen 2016

När och vilka gör Uppföljning, utvärdering, resultat och analys?

 Uppföljning sker på avdelningens planeringstid 1g/mån gemensamt i Saltkråkans arbetslag.

Utvärdering:

Följde vi vår plan?

Fanns det styrkor/svagheter med vår plan?

Resultat:

Nådde vi våra mål?

Vilket förändrat lärande har vi kunnat se? (hos gruppen och hos varje barn)

Analys:

Om pedagogerna nådde målen, vilka var framgångsfaktorerna?

Om pedagogerna INTE nådde målen, vad kan vi de/ana att det berodde på?

Vad blir de NYA målen/målet att föra in i nästa arbetsplan, utifrån den analys vi nu har gjort?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: