Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

RÖRELSE

Skapad 2015-03-16 09:17 i Mor Annas förskola Ale
Förskola

Vi arbetar aktivt med barns lust till lek och rörelse. Huset har ett antal traditioner som främjar barns motoriska utveckling.

Innehåll

Kartläggning av barngruppen

Mor Annas förskola har fyra avdelningar med 75 barn som det ser ut nu. Vår förskola ligger i ett mindre samhälle med villaområden och nära till naturen.

Mål

 

Kopplingar till läroplan

  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,

Nedbrytning av valda läroplansmål

Vi har fyra traditioner i huset som främjar barns motoriska utveckling, lek och lärande. Hasaloppet, Förskolans dag/Friidrott, Gångpolarn och Oktoberloppet. Vi vill utveckla utveckla dessa traditioner ytterligare så att det blir mer än en dag. Ev teman runt själva aktiviteten. 

Vi stimulerar och uppmuntrar barnen till rörelse varje dag inomhus och utomhus med olika aktiviteter. 

Genomförande/Arbetsmetoder

Vårt mål är att barnen ska vara utomhus någon gång under dagen. Ibland är vi utomhus två gånger per dag. Skogsdag en dag i veckan. Vi försöker också erbjuda material som bollar, hopprep, cyklar, lekmaterial m.m som uppmuntrar till rörelse. Inomhusaktiviteter i lekhallen som hinderbana, röris, gympa, bollsporter, dans m.m. Vi övar finmotoriken genom att pyssla, pärla, måla, snickra m.m.

Uppföljning

Vi har haft Gångpolarn i september. Barn födda 2011,2012 och 2010 gick olika sträckor. Det fungerade bra men det är lite svårt att räcka till alla vuxna för att göra det så bra som möjligt. 

Vi genomförde Hälsoveckan v.42 i huset. Springloppet, hinderbana, längdhopp, rörelsesångsamling och provsmak av exotiska frukter. Det märktes speciellt när vi är hela huset inomhus, det blir nog för många och det var oroligt under samlingen.

Hasaloppet genomfördes första veckan i mars. Det var en del vikarier men det löste sig bra ändå. En diskussion inför nästa år att dom yngsta inte går med förrän barnen är ca 2 år och tar sig fram själva utan vagn. 

Alla avdelningar går till skogen så långt det är möjligt en gång i veckan.

Just nu (mars/april) är utegården lite begränsad för det är lerigt och blött och vi har fått stänga av kullen bla. Vi har beställt nya fotbollsmål som förhoppningsvis kommer snart. Vi inväntar även hinderbanan som ska byggas upp på gården.

Vi har ofta hinderbanor i lekhallarna och andra rörelseaktiviteter. 

Utvärdering

Fotbollsmålen är på plats och används flitigt.

Hinderbanan är beställd och förväntas komma under sommaren.

Förskolans dag firades med friidrott på förmiddagen. Genomförandet fungerade bra med många barn. En lärdom är att det kan vara svårt att få ihop barngrupperna utomhus och det är svårt att räcka till som vuxna. Vi får tänka till hur vi fördelar oss som personal på, dom olika stationerna. 

 

Analys och utveckling

Förslag på förändringar och förbättringar inför nästa år inför friidrottsdagen, en ny gren istället för balansgång kan vara stöta kula. Ett annat förslag är att ta bort en gren och bara ha tre grenar. 

Gångpolarn: Vi funderar på att till nästa år fördela det på två dagar. Nalle Puh som ansvarar för det funderar vidare.

Hälsoveckan: Vi funderar på att ha två olika hinderbanor inför nästa år, en för yngre och en för äldre.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: