Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi år 4 Tingbergsskolan

Skapad 2015-03-16 15:13 i Tingbergsskolan Lilla Edet
Grundskola 5 – 6 Geografi
År 4

Innehåll

Områden

 

  • De svenska kultur- och naturlanskapen 
  • Sveriges naturresurser, t ex vatten, odlingsmark, skog
  • Fördelning av Sveriges befolkning
  • Namngeografi Sverige
  •  Kartan och dess uppbyggnad
  • Fältstudier i närmiljön
  • Hållbar utveckling
  • Ojämnlika levnadsvillkor i världen
  • Centrala ord och begrepp

 

Matriser

Ge
Lilla Edet Geografi 4-6

Nivå 1
Arbetet påbörjat
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Natur- och kulturlandskap
•Begreppslig förmåga
Jag har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap.
Jag har goda kunskaper om natur- och kulturlandskap.
Jag har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap.
Jordytan
•Analysförmåga •Metakognitiv förmåga
Jag kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan
Jag kan föra utvecklande och relativt väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan.
Jag kan föra välutvecklande och väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan.
Natur- och kulturlandskap, befolkningsfördelningen
•Analysförmåga •Kommunikativ förmåga
I resonemangen beskriver jag enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
I resonemangen beskriver jag förhållandevis komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
I resonemangen beskriver jag komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
Använda geografiska begrepp
•Begreppslig förmåga
Jag kan använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Jag kan använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Jag kan använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Använda kartor och geografiska källor
•Begreppslig förmåga •Förmågan att hantera information
Jag kan undersöka omvärlden och använder kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt.
Jag kan undersöka omvärlden och använder kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt.
Jag kan undersöka omvärlden och använder kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt.
Utforska
•Förmågan att hantera information
.
Vid fältstudier använder jag kartor och enkla geografiska verktyg på ett i huvudsak fungerande sätt.
Vid fältstudier använder jag kartor och enkla geografiska verktyg på ett relativt ändamålsenligt sätt.
Vid fältstudier använder jag kartor och enkla geografiska verktyg på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Olika källors användbarhet
•Förmågan att hantera information •Analysförmåga
Jag för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
Jag för utvecklande resonemang om olika källors användbarhet.
Jag för välutvecklande resonemang om olika källors användbarhet
Namngeografi
•Begreppslig förmåga
Jag har grundläggande kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi.
Jag har goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi
Jag har mycket goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi
Beskriva lägen och storleksrelationer
•Förmågan att hantera information
Jag kan med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Jag kan med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Jag kan med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Hållbar utveckling
•Metakognitiv förmåga •Kommunikativ förmåga
Jag kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Jag kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Jag kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Olika levnadsvillkor
•Analysförmåga •Kommunikativ förmåga •Metakognitiv förmåga
Jag för resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Jag för resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Jag för resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: