Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Problemlösning

Skapad 2015-03-16 16:27 i Kvibilleskolan Halmstad
Grundskola 3 – 6 Matematik
Temat handlar om att lösa matematiska problem med olika metoder och på olika sätt! Vi kommer ställas inför problem av olika grader och med hjälp av metoder, tålamod och fantasi komma fram till olika lösningar.

Innehåll

Planering, undervisning och bedömning

Syfte

Eleven ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder

Undervisning

Vi arbetar med problemlösning, fortlöpande i varje matematikområde samt extra utifrån ”matematiklyftet”. Vi arbetar med olika typer av problem där vi försöker använda oss av många olika metoder och lösningsstrategier ex, rita bild, tabeller, diagram, pröva sig fram, ”ett steg i taget”, börja bakifrån mm. Eleverna tränar sig i att enskilt och tillsammans med andra strukturera, lösa och kommunicera/värdera olika metoder och lösningar. Vi använder oss av uppgifter från främst "mattelyftet", matteappen och från läroboken.

Vi tränar bl a:

Samarbeta och redogöra för sina tankar och lösningar

Huvudräkning och skriftliga räknemetoder

Läsa och strukturera upp uppgiften och använda sig av olika strategier och metoder

Göra noggranna lösningar för att kunna visa för andra.

Ha tålamod och uthållighet

 Kunskapskrav och bedömning

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med anpassning till problemets karaktär.

Eleven beskriver tillvägagångssättet på ett fungerande sätt och för resonemang om lösningens rimlighet samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.


 Bedömningen görs utifrån

 Mer än godtagbara kunskaper

Godtagbara kunskaper

Risk för att ej nå godtagbara kunskaper

Bedömning saknas

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: