Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi lär oss om Forntiden

Skapad 2015-03-16 17:34 i Tegelbruksskolan Falun
Från istiden - till människans utveckling - forntiden
Grundskola 3 Historia Bild Svenska
Hur var det under istiden? Hur levde människorna under forntiden? Fanns det människor och djur i Sverige då? Du kommer att få upptäcka livet på sten-, brons- och järnåldern. Vilka var de första människorna i Sverige, hur levde människorna, vad levde de av och hur var deras liv?

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Genom undervisningen ska eleven ges förutsättningar att utveckla förmågan att:

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att:

-  följa serien Arkeologens dotter på UR.skola
-  samtala i klassen vad vi sett och göra egna reflektioner
-  läsa faktatexter om forntiden
-  göra jämförelser mellan forntiden och idag
-  leta efter historiska spår i naturen.
-  göra egna tidslinjer

- få ta del av gudasagor och nordisk mytologi

- göra egna bilder med inspiration från forntiden

 

 

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

- söka information och skriva enkla faktatexter
- använda historiska begrepp, istid, stenålder, bronsålder och järnålder
- beskriva hur man kan se historiska spår i naturen 

- kunna avläsa en enkel tidslinje

- vara delaktig under lektionerna 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.
  Bl  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  Hi  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  Hi  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3

Matriser

Hi Sv Bl
Människans utveckling-forntiden

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Känna till tidsbegreppen som hör till forntiden.
Du är bekant med tidsbegreppen. Du kan kort berätta något om det du lärt dig om hur människorna under forntiden levde.
Du känner till tidsbegreppen och några livsvillkor för människorna på forntiden. Du berättar engagerat om människornas liv.
Du visar stort engagemang för ämnet genom att delta aktivt på lektionerna och ställa många frågor. Du förstår faktauppgifterna och kan sätta dig in i dem.
Förmågan att jämföra och se skillnader mellan livet på forntiden och nu.
Du nämner några skillnader och likheter mellan nutid och dåtid.
Du nämner flera olika skillnader och likheter mellan dåtid och nutid. Du relaterar historiska händelser till ditt eget liv.
Du visar förståelse för samband och sammanhang för livet under Forntiden. Du gör egna reflektioner kring skillnader och likheter.
Förmågan att söka och strukturera information.
Du tar till dig information bland annat genom att se på film, lyssna och läsa faktatexter.
Du bearbetar informationen till egen kunskap. Du ser vilken information som är relevant för uppgiften.
Du bearbetar informationen till egen kunskap. Du analyserar informationen och granskar den kritiskt.
Kunna förstå en tidslinje och begreppen dåtid, nutid och framtid.
Du kan avläsa en enkel tidslinje.
Du kan avläsa, förstå och göra en tidslinje.
Du kan avläsa, förstå och analysera en tidslinje. T.e.x. de beslut jag tar idag kan påverka min framtid.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: