Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utredande text

Skapad 2015-03-17 09:49 i Central barn- och elevhälsan Falkenberg
Du ska få träna på att skriva ett större arbete med fokus på både innehåll och struktur.
Grundskola 6 – 9 Svenska SO (år 1-3)
Du ska få träna på att skriva ett större arbete med fokus på både innehåll och struktur.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer att få:

 • söka fakta / läsa in dig på ett visst ämne
 • vara källkritisk
 • öva på att skriva en faktabaserad text
 • referera till annan litteratur.

 

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma hur du använder dig av den fakta du hittar, din förmåga att vara kritisk till det du läser/skriver om och att du refererar till den litteratur du använder.

Jag kommer även att bedöma din förmåga att skriva en utredande text och att du följer strukturen för hur din text ska vara skriven, dvs din text ska vara uppbyggd på följande sätt;

 • innehållsförteckning
 • inledning
 • syfte
 • metod
 • resultat
 • diskussion
 • referenser

Undervisning och arbetsformer

 • Bestäm dig för vad du vill skriva om
 • sök fakta och samla på dig material/underlag
 • spara referenser
 • skriv 
 • lämna in
 • omarbeta efter respons

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Kunskapskrav
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  E 9
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: