Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Judendom och islam

Skapad 2015-03-17 09:53 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Under momentet fokuserar vi på grunderna inom judendom och islam, religionernas uppkomst och utveckling, deras heliga skrifter och olika nutida inriktningar. Vi kommer även att fokusera på religionernas roll och plats i olika samhällen och kulturer samt deras inverkan på nutida politik och samhällsfrågor.
Grundskola 8 – 9 Religionskunskap
Kippa, menora, kaba, chanukka och muslim, det är alla ord för något som förknippas med judendom och islam. Nu ska vi lära känna två av våra världsreligioner. Välkommen till ett spännande område!

Innehåll

Syfte

Ett syfte med religionskunskap är att främja en öppen diskussion om frågor som rör tro och livsåskådning samt att skapa nyfikenhet och intresse för religion. Fördjupade kunskaper om religion och livsåskådning möjliggör detta. I ett internationaliserat samhälle baserat på etnisk och kulturell mångfald ökar betydelsen av att förstå hur människor tänker, handlar och formar sina liv. Ämnet bidrar till förståelse av traditioner och kulturer och ger därmed en grund för att bemöta främlingsfientlighet samt utvecklar elevernas känsla för tolerans.

 

Kunskapskrav


Kopplingar till läroplan

 •  Kunna föra etiska resonemang och se konsekvenser av olika ställningstaganden
 •  Eleven knyter samman religiös tro och tradition med företeelser som musik, litteratur och socialt liv samt ger exempel på hur tro och tradition har påverkat och påverkar människor och samhällsliv
 •  Eleven formulerar tankar i för honom eller henne viktiga livsfrågor och känner till andra synsätt än sitt eget
 •  Ha kunskap om symboler, riter, centrala berättelser och trosuppfattningar i några världsreligioner samt om grundtankar och uttrycksformer i några andra livsåskådningar
 •  Eleven använder sina kunskaper för att reflektera över hur tro och värderingar förändras såväl för den enskilda människan som i samhället
 •  Eleven jämför sina egna ståndpunkter i livsfrågor och etik med tankar och handlingar i olika religioner och livsåskådningar
 •  Ha kunskaper om hur estetiska uttryck som konst, musik och dans gestaltas i olika religiösa sammanhang
 •  Eleven urskiljer såväl likheter som skillnader mellan olika religiösa traditioner

Ämnesinnehåll

Vi tar upp följande:

 • religionernas uppkomst och historia,
 • heliga skrifter
 • nutida tolkningar av religionerna,
 • regler och levnadssätt,
 • samspelet mellan religion och samhälle/politik,
 • samspelet mellan religion och kultur,
 • viktiga grundläggande fakta om de båda religionerna,
 • Palestinakonflikten.

 

Arbetssätt

 • Powerpoint
 • Lärobok
 • Film

 

Bedömning

Dina kunskaper och färdigheter bedöms fortlöpande under lektionsarbetet, test och eller din/era redovisningar.

Matriser

Re
Arbete om judendom och islam

E
C
A
Världsåskådningar
Du har baskunskaper om kristendomen och andra världsreligioner. Du beskriver viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar.
Du har goda kunskaper om kristendomen och andra världsreligioner. Du förklarar på ett utvecklat sätt hur viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar hänger ihop med varandra.
Du har mycket goda kunskaper om kristendomen och andra världsreligioner. Du förklarar på ett välutvecklat sätt hur viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar hänger ihop med varandra.
Likheter och skillnader
Du kan diskutera på ett enkelt sätt om likheter och skillnader mellan olika sätt att tro.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt om likheter och skillnader mellan olika sätt att tro.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt om likheter och skillnader mellan olika sätt att tro.
Religion och samhälle
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur religioner och samhällen påverkar varandra. du beskriver hur de hänger ihop med varandra på ett enkelt sätt.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur religioner och samhällen påverkar varandra. du beskriver hur de hänger ihop med varandra på ett utvecklat sätt.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur religioner och samhällen påverkar varandra. du beskriver hur de hänger ihop med varandra på ett välutvecklat sätt.
Källor
Du kan använda olika källor på ett ganska bra sätt för att söka information om olika sätt att tro.
Du kan använda olika källor på ett bra sätt för att söka information om olika sätt att tro.
Du kan använda olika källor på ett mycket bra sätt för att söka information om olika sätt att tro.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: