Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Irsta Sv9 - krönikor

Skapad 2015-03-17 15:21 i Irstaskolan Västerås Stad
Inför nationella proven får eleverna öva att känna igen och skriva olika texttyper. Här tittar vi närmare på krönikor
Grundskola 9 Svenska
Är det de fyndiga formuleringarna eller de spännande ämnena som får dig att läsa krönikor? Här ska du lära dig att känna igen krönikor, samt skriva en egen.

Innehåll

Undervisning/aktiviteter/arbetssätt utifrån det centrala innehållet

Läs kapitlet om Krönikor i Fixa texten! 2 s. 57-69 och (gör uppgifterna) för att sedan skriva en egen krönika.


Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Matris Svenska 7-9 - Irstaskolan

Syfte och långsiktiga mål

 • Sv   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv   läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv   urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
F
E
C
A
Tänk på att ha ett varierat ordval, växla mellan korta och långa meningar. Använd bisatser och inled meningarna på olika sätt. Texten ska vara sammanhängande och ha en utvecklad textbindning. Texten ska ha en struktur som passar en krönika, t.ex att du har rubrik, inledning med presentation av bakgrund, resonemang om ämnet och avslutning med uppmaning eller slutsats. Din text är styckeindelad.
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsakfungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativtväl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt välfungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Tänk på att behandla ämnet för din krönika på ett välutvecklat och nyanserat sätt t.ex genom att du resonerar utifrån träffande exempel som både är personliga och allmänna och fördjupar ditt ämne.
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: