Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä Vt-16 åk 6 Sltm "Kaffebricka i olika träslag" TF

Skapad 2015-03-18 13:01 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
LPP-mall framtagen för Lilla Järnåkraskolan, Vegaskolan, Järnåkraskolan och Klostergårdsskolan i Lund. Mallen är anpassad till Lgr 11.
Grundskola 6 Slöjd

Du kommer att tillverka en bricka som du är stolt över och som kommer att bli ett bra hjälpmedel där hemma.

Innehåll

Kaffebricka i olika träslag Ht-2015

Mål för elev

° Formge och framställa föremål med hjälp av lämpliga verktyg och hantverksteknik ° Analysera och värdera arbetsprocessen och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp

Innehåll

° två - och tredimensionella skisser ,modeller,mönster och arbetsbeskrivningar och hur de kan läsas ,följas och kopplas till matematiska beräkningar ° Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild , till exempel i en loggbok ° Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter ° hur olika kombinationer av färg ,form och material påverkar slöjdföremålets estetiska uttryck

Genomförande

Du arbetar enskilt med din Kaffebricka.

Bedömning

Formge och framställa föremål medhjälp av lämpliga verktyg,hant- verksteknik.

Analysera och värdera arbetsprocessen och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp

Kursplanemål

° Eleverna ska ges möjligheter att utveckla sin skicklighet i en process där tanke ,sinnesupplevelse och handling samverkar ° Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla ideér ,överväga olika lösningar ,framställa föremål och värdera resultat

Matriser

Sl
Kaffebricka i olika träslag

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Formge och framställa föremål medhjälp av lämpliga verktyg,hant- verksteknik.
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner. I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Exempel: Du kan fila och sandpappra dina handtag. De fungerar men är inte så fina.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner. I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Exempel: Dina handtag är fina och du arbetar på ett aktivt sätt
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner. I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Exempel: Nästan perfekt resultat, väl sandpapprat och du arbetar mycket aktivt.
Ny aspekt
Analysera och värdera arbetsprocessen och Resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp
Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet. Exempel: Vid utvärderingen kan du ge ett enkelt omdöme om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalité. "Jag tyckte att den blev fin. Jag är nöjd" All text och bild finns på UNIKUM
Eleven kan ge utvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.. Exempel: Vid utvärderingen kan du ge ett utvecklat omdöme om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalité. "Jag tyckte den blev fin därför att kanterna blev runda och mjuka" All text och bild finns på UNIKUM
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet. Exempel: Vid utvärderingen kan du ge ett välutvecklat omdöme om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalité. "Jag tyckte att den blev mycket fin därför att: °Kanterna blev mjuka och fina. °Det blev snyggt med blandade träslag. Infästningarna av handtagen blev bra i botten All text och bild finns på UNIKUM
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: