Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä vt- 16 åk 7 Sltm "Belysning åk7"TF

Skapad 2015-03-18 13:17 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
LPP-mall framtagen för Lilla Järnåkraskolan, Vegaskolan, Järnåkraskolan och Klostergårdsskolan i Lund. Mallen är anpassad till Lgr 11.
Grundskola 7 Slöjd
Du skall formge en lampa. Du gör en skiss av lampan från minst två vyer.

Skissen skall även innehålla en bild på skärmen och hur den skall formges.

Innehåll

Mål för elev

°Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker. ° Kunna välja tillvägagångssätt och ge enkla motiveringar till sina val ° Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp.

Innehåll

° Metall,textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material. ° Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar och hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.° Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, övervägande, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.° Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet.

Genomförande

Eleven arbetar enskilt Vt-2016

Bedömning

° formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker.° analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika ord.

Kursplanemål

Elevens förmåga att arbeta i olika material och uttrycksformer. Elevevens möjlighet att utveckla sin skicklighet i process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar.

Matriser

Sl
Sltm Vt-2016 Belysning åk7

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverks-tekniker
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner. I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Exempel: Du tillverkar en fungerande lampa som står stadigt, men den är inte jätteslipad.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner. I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Exempel: Du tillverkar en lampa som fungerar bra och ser ut som den ska.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ. I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision. Exempel: Du till verkar en lampa som är perfekt, mycket väl gjord och ser snygg ut
analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjd-specifika begrepp
Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet. Exempel: Du har förklarat på ett enkelt sätt. Hur sin lampa skall se ut. En rads text. All text och bild finns på UNIKUM
Eleven kan ge utvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet. Exempel: Du beskriver lampan så att man kan se den framför sig.All text och bild finns på UNIKUM
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet. Exempel: Du resonerar dig fram varför och hur du har tänkt dig. Ritningen är måttsatt och lampan är av hög kvalitet. All text och bild finns på UNIKUM
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: