Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä Ht 2016 åk 9 Sltm "Eget slöjdalster" TF

Skapad 2015-03-18 14:03 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 9 Slöjd

Du planerar och genomför ditt slöjdarbete under stort ansvar och noggrannhet.

Innehåll

Mitt slöjdarbete

Mål för eleven

Eleven skall utveckla sin förmåga att:

Innehåll

Slöjden material, redskap och hantverkstekniker
Metall- trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material.
Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benäms och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.


Slöjdens arbetsprocesser
Slöjden olika delar: idéutveckling, övervägande, framställning och värdering och hur delar i arbetsprocessen samverkar och påverkar slutresultatet.
Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet

Slöjdens estetiska och kulturella utrycksformer
Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former

 

Genomförande

Du arbetar enskilt med ditt alster.

 

Bedömning

Det vi bedömmer i detta arbete är din förmåga att:

-välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
-tolka slöjdföremåls estetiska uttryck
-analysera och värdera arbesprocessen och resultatet med slöjdspecifika begrepp
-formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekninker


Se bedömningmatris

 

Kursplanemål

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl

Matriser

Sl
SLÖJD åk 9

E
C
A
Formge och framställa
 • Sl
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och I HUVUDSAK FUNGERANDE sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ÄNDAMÅLSENLIGT sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ÄNDAMÅLSENLIGT sätt MED PRECISION.
Välja och motivera
 • Sl
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer ENKLA tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger UTVECKLADE motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger VÄLUTVECKLADE motiveringar till sina val.
Analysera och värdera
 • Sl
Eleven kan ge ENKLA omdömen om arbetsprocessen med VISS användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge UTVECKLADE omdömen om arbetsprocessen med RELATIVT GOD användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge VÄLUTVECKLADE omdömen om arbetsprocessen med GOD användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Tolka slöjdföremål
 • Sl
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då ENKLA resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då UTVECKLADE resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då VÄLUTVECKLADE resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: