Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema forntiden

Skapad 2015-03-19 15:07 i Bergviksskolan åk 4-9 Söderhamn
Vårt arbete om forntiden
Grundskola 3 Historia
Vi kommer att arbeta om forntiden. Hur var det att leva på forntiden? Hur var det att vara barn under den tiden?

Innehåll

Mål

Vi ska läsa om:

 • några viktiga händelser under forntiden.
 • spår av forntiden som kan avläsas i våra dagar.
 • hur man kan använd tidslinjer och några olika tidsbegrepp föra att ange händelser i tid.
 • om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Undervisning

Vi kommer att arbeta om forntiden genom att:

 • ha gemensamma genomgångar och diskussioner.
 • rita och skriva i temaboken.
 • se på filmer.
 • arbeta med tidslinjen.

Bedömning

Vi kommer att bedöma din kunskap och förmåga att:

 • redogöra för hur livet såg ut under forntiden, ge exempel på vad man åt, hur man bodde samt berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
 • berätta om några spår vi kan se idag av forntiden.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  Hi  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  Hi  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  Hi  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  Hi   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  Hi   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  Hi   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: