Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsreligionerna

Skapad 2015-03-20 08:34 i Jonsboskolan Hedemora
Vi ska arbeta om de fem världsreligionerna judendom, kristendom, islam, hinduism och buddhism. Här ska vi diskutera likheter och skillnader mellan dessa och vilka konsekvenser det får för den enskilda människan. Kan det vara så att vi egentligen är väldigt lika då vi tänker, oavsett vad vi tror på och var vi lever?
Grundskola 6 Religionskunskap
Vi ska arbeta om de fem världsreligionerna judendom, kristendom, islam, hinduism och buddhism. Vi kommer att diskutera likheter och skillnader mellan dem och vilka konsekvenser religionen får för den enskilda människan. Kan det vara så att vi egentligen är väldigt lika då vi tänker, oavsett vad vi tror på och var vi lever? I dagens samhälle, som är präglat av mångfald, är kunskaper om religioner viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan människor.

Innehåll

Världsreligionerna

När du arbetat med detta område ska du kunna svara på följande frågor;

 • Vilka ritualer, levnadsregler, heliga platser och rum finns i de olika religionerna?
 • Hur ser religionerna på kärlek och vad tror de händer efter döden?
 • Vilka likheter och skillnader finns mellan religionerna?
 • Finns det samband mellan hur man lever och religionen?
 • Hur påverkar religionen vardagslivet?

Du ska även kunna;

 • Söka information om religioner och andra livsåskådningar i olika medier och källor.
 • Resonera kring informationens och källors trovärdighet.

 

Förmågor som arbetsområdet övar

Genom detta arbete kommer du att öva din förmåga att;

 • resonera kring likheter och skillnader mellan olika religioner
 • visa samband mellan religiösa uttryck och centrala tankegångar inom religionerna.
 • resonera om vad livsfrågor är och hur de påverkar människor.
 • resonera om vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor.
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar i olika källor och resonera om källornas användbarhet.

Undervisning och arbetssätt

Undervisning och arbetssätt

 • Gemensamma genomgångar
 • Samtal och diskussioner
 • Filmer
 • Skriftliga uppgifter
 • Läsning av faktatexter
 • Grupparbete
 • Enskild uppgift

Bedömning

 

 • Du kommer att få visa dina kunskaper i två skriftliga uppgifter. Du ska då visa att du kan hitta likheter och skillnader mellan religionerna och att du kan se samband mellan religionen och hur man lever. Till din hjälp får du använda religionsboken.
 • I slutet av temat blir det ett test där du visar dina kunskaper om heliga platser, ritualer och levnadsregler.

Jag kommer att bedöma:

- din förmåga att delta aktivt vid genomgångar och i grupp

- din förmåga att kunna göra jämförelser mellan de olika religioner

- din förmåga att analysera hur religioner påverkar människan och samhället

- din förmåga att reflektera över livsfrågor och om din egen och andras identitet,

- din förmåga att föra ett resonemang kring likheter och skillnader mellan världsreligionerna

- din förmåga att söka information om religioner och värdera källornas trovärdighet.

- din förmåga att använda etiska begrepp.

- dina kunskaper om heliga platser, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6

Matriser

Re
Världsreligionerna åk 6

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Världsreligionerna
Du visar dina kunskaper i ett prov.
 • Re  E 6
Du har inte visat att du har baskunskaper om några av världsreligionernas heliga platser eller rum, ritualer och regler.
Du har baskunskaper om några av världsreligionernas heliga platser eller rum, ritualer och regler.
Du har goda kunskaper om några av världsreligionernas heliga platser eller rum, ritualer och regler.
Du har mycket goda kunskaper om några av världsreligionernas heliga platser eller rum, ritualer och regler.
Jämföra världsreligionerna
Du visar dina kunskaper genom att jämföra två olika religioner med varandra. Du har tillgång till religionsboken.
 • Re  E 6
Du kan inte se några likheter och skillnader mellan några religioner.
Du diskuterar på ett enkelt sätt om likheter och skillnader mellan några religioner.
Du diskuterar på ett utvecklat sätt om likheter och skillnader mellan några religioner.
Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om likheter och skillnader mellan några religioner.
Samband mellar uttryck och tankegångar.
Du visar dina kunskaper genom att jämföra två olika religioner med varandra. Du har tillgång till religionsboken.
 • Re  E 6
Du kan inte se hur världsreligionernas viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar hänger ihop med varandra.
Du beskriver hur världsreligionernas viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar hänger ihop med varandra på ett enkelt sätt.
Du beskriver hur världsreligionernas viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar hänger ihop med varandra på utvecklat sätt.
Du beskriver hur världsreligionernas viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar hänger ihop med varandra på ett välutvecklat sätt.
Livsåskådningars betydelse.
Du deltar i diskussioner i mindre grupp eller i klassdiskussioner.
 • Re  E 6
Du kan inte diskutera hur frågor om livet beskrivs i olika situationer och vad tro kan betyda för olika människor.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur frågor om livet beskrivs i olika situationer och vad tro kan betyda för olika människor.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur frågor om livet beskrivs i olika situationer och vad tro kan betyda för olika människor.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur frågor om livet beskrivs i olika situationer och vad tro kan betyda för olika människor.
Information och källor
Grupparbetet.
 • Re  E 6
Du behöver stöd för att använda olika källor för att söka information om olika sätt att tro. Du är inte källkritisk.
Du kan använda olika källor på ett ganska bra sätt för att söka information om olika sätt att tro. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur informationen och källorna kan användas.
Du kan använda olika källor på ett bra sätt för att söka information om olika sätt att tro. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas.
Du kan använda olika källor på ett mycket bra sätt för att söka information om olika sätt att tro. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: