Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik årskurs 5 Vt

Skapad 2015-03-20 13:40 i Skolan Lär Grundskolor
Detta är vad vi kommer att möta i matematiken under vårterminen i åk 5.
Grundskola 5 Matematik
Detta är de områden vi kommer att behandla under vårterminen i åk 5.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Arbetssätt

Du kommer lyssna och vara delaktig i muntliga genomgångar.
Du kommer att arbeta och ha färdighetsträning i Matematikboken 5.
Du kommer att arbeta med Individuella uppgifter och gruppupgifter.
Du kommer få matematikläxor ha diagnoser och prov.
Du kommer att få arbeta laborativt med matematiken, t ex med decimaltal och tal och mönster. 

Bedömning

Du kommer bli bedömd genom ditt arbete på lektionerna, dina diagnos- och provresultat samt på vilket sätt du arbetar med dina matematikläxor.


Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
VT Matematik år 5

Begrepp

Kan ej
Osäker
Kan
De fyra räknesätten
Kan använda dig av och förstår begrepp inom de fyra räknesätten (ex. summa, differens, täljare, kvot).
Geometriska begrepp
Känner till vanliga begrepp inom geometrin, som t.ex. skala, omkrets, area.
Geometriska figurer
Känner igen några figurer som t.ex. parallellogram, romb, kvadrat och rektangel.

Beräkningar

Kan ej
Osäker
Kan
Avrundning
Kan avrunda exempelvis 678 till hundratal och 7,342 till tiondelar.
Överslagsräkning
Kan med överslagsräkning räkna ut exempelvis 7,8 * 410 och 31,7/3,9.
Addition och subtraktion
Kan med uppställning beräkna decimaltal som t.ex. 6,25 + 14,8 och 23,2 - 11,25.
Multiplikation och division
Kan med uppställning beräkna decimaltal som t.ex. 7 * 3,61 och 3,65/5.
Omvandling av längdenheter
Kan omvandla längdenheter som 1,7 m till cm och 5,2 mil till km.
Vinkel
Kan rita och känna igen en spetsig, rät och trubbig vinkel.
Area och omkrets
Kan räkna ut arean och omkretsen hos en triangel och en rektangel.
Omvandling av volymenheter
Kan omvandla volymenheter som 4,5 cl till ml och 14 dl till liter.
Omvandling av viktenheter
Kan omvandla viktenheter som 700 g till kg och 1,8 ton till kg.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: