Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dans - åk 6

Skapad 2015-03-21 08:42 i Gillboskolan Papperskorgen
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Dans är ett utmärkt sätt att motionera, eftersom den ger styrka, smidighet, kroppskännedom och ökat blodflöde.

Innehåll

Undervisning

För att du ska få möjlighet att lära dig allt det här ska vi på lektionerna:
Salsa och bugg som introduktion

Se på Sid dance och lära sig stegen i takt till musiken eller välja egen musik och koreografi.

Träna på vald koreografi under lektionstid 

Utvärdering av arbetsområdet

Muntlig och/eller skriftlig utvärdering
Enskild och i grupp (hur man har utvecklats och grupprocessen)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6

Matriser

Idh
Matris Idrott och Hälsa åk 6 Söraskolan

F
E
C
A
Har ej arbetat med området under denna period
Eleven når ej kunskapskraven för denna årskurs
Eleven kan delta i lekar och spel som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar och spel som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar och spel som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
Har ej arbetat med området under denna period
Eleven når ej kunskapskraven för denna årskurs
Eleven kan delta i idrott som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
Eleven kan delta i idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
Eleven kan delta i idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
 • Idh  7-9
 • Idh  C 9
 • Idh  A 9
Har ej arbetat med området under denna period
Eleven når ej kunskapskraven för denna årskurs
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt och rytm.
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser väl till takt och rytm.
Har ej arbetat med området under denna period
Eleven når ej kunskapskraven för denna årskurs
Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.

Syftesmål 2
 • Idh   planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
F
E
C
A
Har ej arbetat med området under denna period
Eleven når ej kunskapskraven för denna årskurs
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då väl utvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Syftesmål 3
 • Idh   genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
F
E
C
A
Har ej arbetat med området under denna period
Eleven når ej kunskapskraven för denna årskurs
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Har ej arbetat med området under denna period
Eleven når ej kunskapskraven för denna årskurs
Eleven kan med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Eleven kan med relativt god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Eleven kan med god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.

Syftesmål 4
 • Idh   förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
F
E
C
A
Har ej arbetat med området under denna period
Eleven når ej kunskapskraven för denna årskurs
Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Eleven kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Eleven kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Har ej arbetat med området under denna period
Eleven når ej kunskapskraven för denna årskurs
Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider
Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: